Nieuws

Nederlandse belegger rekent op langere crisis en hoger rendement

Ook Nederlandse beleggers zijn somber over de duur van de coronacrisis. Maar ze hebben tegelijkertijd wel het risico in hun beleggingsportefeuille vergroot of minstens gelijk gelaten, zo blijkt uit de nieuwste Schroders Global Investor Study.

Zo'n 37% van de Nederlandse beleggers denkt dat de negatieve economische impact van Covid-19 een tot twee jaar zal aanhouden, 20% denkt zelfs dat het twee tot vier jaar zal duren, totdat er normalisering optreedt.

Daarmee zijn Nederlandse beleggers duidelijk negatiever dan het wereldwijde gemiddelde. 33% van de ondervraagde Nederlandse beleggers toont zich somber, tegen 15% wereldwijd.

Dit blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2020.  Schroders heeft de mening van meer dan 23.000 beleggers uit 32 landen gepeild, van wie 1000 in Nederland. 

Meer beursoptimisme dan voor crisis

Is de somberte reden om de beleggingsverwachtingen te temperen? Nee, in geen geval. Dat is een wereldwijd fenomeen.

Beleggers zijn gemiddeld gesproken optimistisch over het mogelijk te behalen rendement en rekenen in de komende vijf jaar een gemiddeld totaalrendement van 10,9% per jaar te behalen. Dat is buitengewoon fors, want de rentes liggen laag en aandelenwaarderingen zijn hoog.

Beleggers wereldwijd zijn zelfs positiever dan in 2018 en in 2019 toen ze gemiddeld uitkwamen op een prognoserendement van respectievelijk 9,9% en 10,5% voor de komende vijf jaar. De onzekerheid als gevolg van Covid-19 heeft dus geen enkele impact op de rendementsverwachtingen.

Net als in voorgaande jaren blijken Nederlandse beleggers in internationaal perspectief relatief voorzichtig met hun rendementsprognose. Dit jaar komt de verwachting uit op gemiddeld 9,1% voor de komende vijf jaar. Dit zijn echter volgens Schroders nog steeds percentages die gezien de huidige marktonrust erg hoog zijn.

Amerikaanse beleggers zijn dit jaar het meest optimistisch en denken de komende jaren op een gemiddeld rendement van 15,4% per jaar te kunnen maken. De Zwitsers zijn in Europa het somberst met een verwacht rendement van 7,9%.

raex

Schroders: prognoses onrealistisch

Hein Kuijpers, directeur particulieren bij Schroders in Nederland, stelt dat beleggers in hun prognoses te optimistisch zijn. “Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de mensen hun erg positieve verwachtingen baseren op behaalde rendementen in het verleden. De afgelopen tien jaar waren deze erg hoog.“

Kuijpers vervolgt: "Het is het derde jaar waarin de verwachtingen van beleggers over hun toekomstige beursrendement zijn gestegen. Dat is opmerkelijk, want beleggers hebben de huidige prognose gedaan in een klimaat van grote onzekerheid."

"Covid-19 maakte immers een einde aan de langste periode van economische groei in de geschiedenis en luidde de scherpste terugval sinds de depressie van de jaren 30 in.”

Beleggers nemen dus meer risico

Het optimisme is voor 63% van de Nederlandse beleggers reden geweest (iets) offensiever te beleggen. Wereldwijd is dat percentage 62% en het Europese gemiddelde komt uit op 60%.

Vooral oudere beleggers hebben zich niet van de wijs laten brengen door Covid-19. Babyboomers waren wereldwijd bijna twee keer zo sterk geneigd (40%) het risiconiveau gelijk te houden/niets te veranderen als millennials (23%).

Dat is opmerkelijk, want juist oudere beleggers hebben reden om hun beursrisico's terug te brengen. Zij hebben immers minder tijd verliezen weer goed te maken.

raex

 

Ervaren beleggers slapen prima

Van de Nederlandse beleggers zegt 42% minstens een keer per week aan de eigen beleggingen te denken. In 2019 was dat nog slechts 26%. Overigens zijn de gemiddelden wereldwijd nog hoger.

Bijna de helft van de beleggers wereldwijd (49%) denkt ten minste één keer per week aan zijn beleggingen, tegenover 35% voorafgaand aan de pandemie.

Vooral beleggers die zich als gevorderd of expert beschouwen, zeggen dat ze zich nauwelijks of geen zorgen maken wanneer hun beleggingen kortstondig dalen. De ervaring met eerdere perioden van grote onzekerheid maakt hen kennelijk beter bestand tegen de huidige marktonrust. Of ze willen natuurlijk niet toegeven als forse portefeuilledalingen hun slaaprust aantasten.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?