Nieuws

Zuid-Europa leent bij banken, het noorden leunt op de staat

De coronacrisis heeft overal in de eurozone voor ernstige liquiditeitstekorten gezorgd. Hoe bedrijven aan geld komen, verschilt enorm per land.

De coronacrisis heeft bij bedrijven uit de eurozone voor grote liquiditeitstekorten gezorgd. Die tekorten zijn opgelost met een mix van bankleningen, obligaties en overheidssteun, waarbij er in Duitsland, België en Nederland veel meer werd geleund op de overheid, terwijl in Zuid-Europa de banken te hulp schoten.

De verschillen zijn opmerkelijk, zegt ING-analist Teunis Brosens. De verklaring moet volgens hem vooral gezocht worden bij het uitstellen van belastingen (btw en vennootschapsbelasting) in Nederland, België en Duitsland.

Het is volgens Brosens moeilijk te zeggen hoeveel belastinguitstel bedrijven precies hebben gekregen, maar hij vermoedt dat het meer is dan het aantal bank- en obligatieleningen bij elkaar opgeteld.

Recordaantal bankleningen in maart

Bij de bank- en obligatieleningen zijn betere cijfers voorhanden. Vanaf maart schoten vooral de bankleningen omhoog in de eurozone. Het absolute record voor bankleningen was tot nog toe netto 68 miljard euro in december 2007.

In maart van dit jaar kwam het nieuwe record uit op bijna het dubbele, 122 miljard euro! Dat geeft aan hoe diep de crisis was.

raex

In april en mei werd er netto nog altijd veel geleend bij de banken, maar de kredieten namen wel af, terwijl het aantal obligatieleningen juist toenam. Daarna keerde de rust terug en werden (dure) bankleningen deels afgelost en vervangen door obligaties.

Netto negatief

Meer ingezoomd op de verschillende eurolanden blijken de bankleningen vooral in Spanje en Italië een grote rol te hebben gespeeld. In Nederland, België en Duitsland was er zelfs sprake van negatieve kredietcijfers.

Er werden meer bankleningen afgelost dan opgenomen. Wel werden er in de noordelijke eurolanden meer obligaties uitgegeven door grote bedrijven.

Frankrijk hield gedurende de lente- en zomermaanden ongeveer het midden tussen wat er in Spanje en Italië gebeurde, en wat in Nederland, Duitsland en België.

raex

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?