Nieuws

Minder fusies en overnames in coronacrisis

Het aantal fusies en overnames op de Nederlandse markt is in de eerste zes maanden van dit jaar fors afgenomen vergeleken met vorig jaar, aldus KMPG.

In de eerste helft van 2020 vonden 277 transacties plaats, bijna 40% minder dan de 432 deals in de eerste zes maanden van 2019. Ook de waarde van de transacties daalde aanzienlijk. Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG naar de bewegingen op de internationale fusie- en overnamemarkt.

In de eerste zes maanden van 2020 bedroeg de totale waarde van de deals 20 miljard euro, een daling van bijna 25% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Ook wereldwijd en in Europa nam zowel het aantal transacties als de waarde van de deals af. Wereldwijd daalde het aantal transacties met circa 30% van 10.174 naar 7.258 en nam de waarde af van 1.687 miljard tot 833 miljard euro, een daling van ruim 50%.

Prijsniveau wel stabiel

In Europa nam het aantal transacties met een derde af van 4.208 naar 2.833. De waarde daalde ook met ruim een derde van 427 miljard euro naar 288 miljard euro. 

“De coronacrisis is duidelijk van grote invloed op de markt”, zegt Danny Bosker, partner bij KPMG Corporate Finance. “Met name in de periode van half maart tot en met mei hebben de dealactiviteiten nagenoeg stil gelegen. Sinds juni trekt de markt weer voorzichtig aan."

"Daarnaast zien wij dat de verschillende maatregelen die overheden hebben genomen als gevolg van Covid-19 nauwelijks van invloed zijn geweest op de lokale fusie-en overnamemarkt. Overigens is het prijsniveau de afgelopen maanden opvallend stabiel gebleven."

Telecom populair

"Dat komt waarschijnlijk door de leadtime van zo’n drie tot zes maanden voordat een transactie definitief is en openbaar wordt."

"Als we kijken naar de verschillende sectoren, is het opvallend dat in tegenstelling tot de totale fusie- en overnamemarkt het aantal transacties in de telecomsector in Europa na het uitbreken van Covid-19 aanzienlijk is toegenomen."

"Een mogelijke verklaring hiervoor is de wereldwijde omarming van telecom door bedrijven om het nieuwe werken mogelijk te maken.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?