Nieuws

Financiële sector loopt risico’s als gevolg van biodiversiteitsverlies

Biodiversiteitsverlies is een bron van financiële risico’s, aldus DNB. De financiële sector is bijvoorbeeld wereldwijd voor 28 miljard euro blootgesteld aan bestuivingsafhankelijke producten.

Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving. Biodiversiteitsverlies is een bron van financiële risico’s.

Het verlies aan biodiversiteit bedreigt de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten, zoals hout, dierlijke bestuiving en bodemvruchtbaarheid, waar economische activiteiten van afhankelijk zijn, aldus de centrale bank. 

Banken, pensioenfondsen en verzekeraars die deze economische activiteiten financieren lopen daardoor fysieke risico’s. Nederlandse financiële instellingen hebben wereldwijd voor 510 miljard euro financieringen uit staan aan bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van een of meerdere ecosysteemdiensten.

Reputatie- en transitierisico’s

Dit is volgens het onderzoek 36% van de onderzochte portefeuille. "Een van die ecosysteemdiensten is dierlijke bestuiving en de financiële sector is wereldwijd voor 28 miljard euro blootgesteld aan bestuivingsafhankelijke producten."

Financiële instellingen lopen reputatie- en transitierisico’s als zij bedrijven financieren die een grote negatieve impact hebben op biodiversiteit. Zo hebben Nederlandse financiële instellingen wereldwijd voor 97 miljard euro aan financiering uitstaan bij bedrijven waar sprake is van milieucontroverses, zo berekenden de onderzoekers. 

"Negatieve impact die direct te herleiden is naar een bedrijf heeft zowel voor het bedrijf zelf als de financiële instellingen reputatieschade tot gevolg. Overheidsbeleid of veranderende consumentenvoorkeuren om de schade aan biodiversiteit te verminderen, vergen aanpassingen van bedrijfsactiviteiten."

In kaart brengen

"Zo kan de transitie naar minder stikstof intensieve bedrijfsmodellen leiden tot transitierisico’s voor de 81 miljard euro aan leningen die de drie Nederlandse grootbanken hebben verstrekt aan Nederlandse sectoren met stikstof-uitstotende activiteiten."

Voor financiële instellingen is het zaak om tijdig in kaart te brengen in welke mate hun portefeuilles zijn blootgesteld aan biodiversiteitsrisico’s, zo raden DNB en PBL aan. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus