Nieuws

Pensioenfonds Calpers belegt met geleend geld in private equity

Het Amerikaanse pensioenfonds Calpers gaat met miljarden aan geleend geld beleggen in private equity. Volgens CIO Meng moet het fonds wel om vast te kunnen houden aan de doelstelling van 7% rendement.

Het Amerikaanse pensioenfonds Calpers (California Public Employees’ Retirement System) gaat grote sommen geld lenen om zodoende meer te kunnen investeren in private equity en private debt. Dat is een van de meest opmerkelijke strategieveranderingen die CIO Yu (Ben) Meng beschrijft in een opiniestuk voor de Wall Street Journal.

Meng begon in januari 2019 als CIO van Calpers en heeft zich sindsdien bezighouden met het aanpassen van de portefeuille aan een omgeving met lage rentestanden, hoog gewaardeerde aandelen en hoge volatiliteit. Allemaal factoren die het niet makkelijker maken het beoogde rendement van circa 7% per jaar te halen.

Volgens Bloomberg was uit een interne studie gebleken dat de kans daarop met de oude strategie nog maar 39% bedroeg. Veel te weinig vonden ze bij Calpers. Er moest dus wat gebeuren. Aan Meng de opdracht daar invulling aan te geven.

Na een jaar sleutelen vat Meng de nieuwe strategie samen onder het motto better assets and more assets. Om daar naar toe te werken heeft Calpers eerst de liquiditeitspositie verbeterd en 64 miljard dollar op  een andere manier belegd om de risico’s op de beurs te verminderen. Ten tweede heeft Calpers afscheid genomen van een aantal actieve fondsmanagers, wat een besparing oplevert van 115 miljoen dollar.

De strategiewijziging heeft met de coronacrisis volgens Meng extra goed uitgepakt omdat de verliezen daardoor meevielen. Maar het was voor Calpers ook zonder corona duidelijk dat er moest worden gereageerd op het driekoppige monster van lage rente, hoge koersen en lage groei.

Better and more

De oplossing is dus gevonden in betere en meer beleggingen. De betere beleggingen zijn volgens Meng private equity en private credit, omdat deze meer rendement opleveren en minder volatiel zijn dan beursgenoteerde effecten.

Met meer beleggingen doelt Meng op het plan om een hefboom te gebruiken. Calpers wil door te beleggen met geleend geld gebruikmaken van de lage rente. De strategieverandering is volgens Meng essentieel om de kans te vergroten dat de 7% rendement wordt gehaald. Een garantie biedt het nog steeds, maar de kans gaat wel omhoog van 39% naar 50%.

Uit de modellen van Calpers komt naar voren dat private equity de komende tien jaar de beste vooruitzichten biedt met 8,3% rendement in vergelijking tot 6,8% voor aandelen en 2,8% voor obligaties. Stel dat Calpers geld kan lenen voor bijvoorbeeld 2%, dan is het dus pure winst als dat geld kan worden weggezet tegen 8,3%.

Risico

Tegelijk is deze aanpak natuurlijk ook niet vrij van risico's. Private equity verlaagt de liquiditeit in de portefeuille en door de hefboom stijgt de volatiliteit op de korte termijn. Toch is dit een weg die Calpers volgens Meng moet gaan om de pensioenuitkeringen op peil te kunnen houden en de premies te stabiliseren.

Andere pensioenfondsen kampen met hetzelfde probleem. De klassieke verdeling van 60% aandelen en 40% obligaties levert met de lage rentestanden niet meer genoeg op. Veel pensioenfondsen hebben daarom de laatste jaren hun private equity-beleggingen uitgebreid, maar om dat te doen met geleend geld is nieuw.

Jacht op PE-projecten

De grote vraag is nog wel waar Calpers die PE-beleggingen vandaan wil halen, want goede, rendabele PE-projecten en -schulden zijn schaars doordat alle pensioenfondsen en verzekeraars hier jacht op maken.

Het doel van Calpers is om met het geleende geld het private equity deel in de portefeuille te verhogen van momenteel onegeveer 8% richting 10%, plus dan nog een kleine positie in private debt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie