Nieuws

Inkomenbeleggers zijn de klos

Lagere staatsobligatierentes, afwaardering van veilige bedrijfsobligatieschuld en het schrappen van dividend raken met name de inkomsten van pensioenbeleggers, schrijft Detlef Glow in zijn nieuwste column.

De kwantitatieve versoepeling van de centrale banken in de nasleep van de financiële crisis (2008) en de eurocrisis (2011) heeft wereldwijd geleid tot ultra lage rentes op bedrijfs- en staatsobligaties. Hierdoor koos een nieuw groep meer defensieve beleggers ervoor om dividendaandelen te kopen om zo hun inkomsten op peil te houden. Bij veel bedrijven was de dividendvergoeding hoger dan de rente die zij betaalden over hun schuld.

Aan dit dividendjagen kwam een abrupt einde door de coronapandemie. Hevige omzetdalingen en onduidelijke vooruitzichten resulteerden in dividendverlagingen, tot zelfs het schrappen ervan. Bedrijven hielden het geld liever in kas om de crisis te overleven.

Dividendaandelen extra hard gedaald

Voor beleggers op zoek naar inkomen om hun verplichtingen te kunnen betalen, betekent dit een hard gelag. Vooral ook omdat rentes een nieuwe daling inzetten. Om de economische schade van de coronapandemie te beperken, kozen centrale banken voor een nieuwe ronde van omvangerijke monetaire stimulering.

Extra vervelend voor dividendbelegers is dat juist dividendaandelen hard in koers zijn gedaald. Dividend legde tot voor kort een bodem onder de koersen van royale dividendbetalers. Die bodem is nu weggevallen.

De rekening zal voor beleggers in dividendaandelen-ETF's overigens groter zijn dan voor beleggers in actieve fondsen. Portefeuilles van ETF's kunnen minder snel worden aangepast dan als van actieve fondsen. ETF's zijn gebonden aan vaste herschikkingsdata.

Pensioenfondsen kind van de rekening

Grote winnaar van het huidige dividenddebacle is de markt van bedrijfsobligaties, waar de spreads na het uitbreken van de coronapandemie rap opliepen. Zeker de rentes van obligaties die een afwaardering van hun kredietwaardigheid aan hun broek kregen, gingen hard omhoog. Helaas is dat geen schuld waar iedereen onbeperkt in kan beleggen, zoals bijvoorbeeld voor pensioenfondsen geldt.

Over pensioenfondsen gesproken. Veel van de problemen komen juist bij hen samen. Terwijl hun verplichtingen door de lage rentestanden alleen maar stijgen, zijn de mogelijkheden om inkomen uit hun beleggingen te halen sterk afgenomen. Een deel van de veilige bedrijfsobligaties is afgedaald tot de highyieldmarkt en daardoor niet langer belegbaar. Het zal nog wel even duren, totdat bedrijven weer de royale dividenden zullen uitkeren van onlangs.

Ik ben daarom bang dat deelnemers van pensioenfondsen moeten rekenen op lagere uitkeringen.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus