Nieuws

Covid-19 dwingt tot meer aandacht voor de S in ESG

EFAMA, de Europese organisatie van vermogensbeheerders, vindt dat er door de coronacrisis vooral meer aandacht moet komen voor de S in ESG.

De Europese Commissie heeft institutionele beleggers en andere partijen onlangs opgeroepen mee te denken over het aanscherpen van de zogeheten ESG-criteria. Het gaat om een consultatie die moet leiden tot een duurzamer, socialer en beter bestuurd bedrijfsleven.

Een van de eerste die heeft gereageerd is EFAMA, de European Fund and Asset Management Association. De koepelorganisatie voor fondsbeheerders vindt dat er vooral meer aandacht moet komen voor de sociale aspecten en iets minder voor milieuaspecten en goed bestuur.

Minder banen voor lager opgeleiden

Dat heeft volgens Efama te maken met het Covid-19 virus, dat als neveneffect zal hebben dat sociale verschillen in de wereld toenemen. Het zijn immers vooral de slechter betaalde banen van lager opgeleiden die op de tocht staan door de lockdowns.

“Het milieu blijft van cruciaal belang, maar de meeste bedrijven zijn nu in overlevingsmodus en dat zal waarschijnlijk nog een hele tijd zo blijven”, zegt EFAMA in een reactie.

Letterlijk: "Looking at the current situation globally, it may prove necessary to increase the focus on the “S” factor, in particularly human capital and societal imbalances. The virus outbreak has exposed the flaws in our societal systems and will likely exacerbate the divide further, with more job cuts especially at the low-skilled and low-pay end of the market."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie