Nieuws

Europese ETF-belegger gaat voor safe

Europese ETF-beleggers stapten vorige maand massaal in obligaties. De opkomst van Covid-19 werd niet genegeerd. Detlef Glow zet de cijfers op een rij.

Ondanks de volatiele marktomstandigheden was februari een positieve maand voor de Europese ETF-sector. Er werden opnieuw meer ETF's aan de man gebracht. Desondanks daalde het totaal beheerde Europese ETF-vermogen van 883 miljard euro per 31 januari tot 839,9 miljard euro eind februari. Oorzaak hiervan was de slechte gang van zaken op de financiële markten. Daar kon de ETF-verkoop niet tegenop.

In februari werd er voor 3,2 miljard euro aan ETF's verkocht, terwijl koersdalingen resulteerden in een daling van 43,1 miljard euro van het beheerde ETF-vermogen. Overigens lag de instroom van 3,2 miljard euro in februari onder het twaalf maands gemiddelde van 8,2 miljard euro.

De instroom in ETF's werd vooral gestimuleerd door obligatiefondsen (+2,5 miljard euro), op grote afstand gevolgd door aandelen-ETF's (+0,4 miljard euro).

Alleen geldmarkt-ETF's (-0,1 miljard euro) werden verkocht. Blijkbaar was er onder beleggers weinig reden om liquide te gaan. Dat zal deze maand ongetwijfeld anders zijn. De kans is klein dat er dan nog sprake zal zijn van inflow.

Vraag naar obligaties dreef ETF-handel in februari

raex

Aandelen meest gevraagd

De meest gevraagde ETF-beleggingscategorieën waren aandelen wereldwijd, eurostaatsobligaties en Amerikaanse aandelen. Van de tien meest verkochte ETF-categorieën zaten er zes in het vastrentende spectrum.

Uitstroom was er ook. Aandelen uit Japan (met stip!), Duitsland en de eurozone gingen (wederom) de deur uit. Ook high yield-obligatiefondsen moesten het flink ontgelden.

Beleggers in Japanse aandelen zoeken massaal uitgang

raex


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie