Nieuws

NN IP: Groene obligaties presteren beter

Volgens NN IP doen obligatiebeleggers er verstandig aan om voor groene obligaties te gaan. Die helpen niet alleen de wereld vooruit, maar renderen ook nog eens beter.

NN IP heeft de prestaties van indices voor groene staats- en bedrijfsobligaties (in euro’s) afgezet tegen de prestaties van traditionele obligatie-indices. In deze analyse zijn alleen de afgelopen vier jaar meegenomen, omdat de markt voor groene obligaties vóór 2016 nog onvoldoende ontwikkeld was om een goede vergelijking te kunnen maken.

Deze analyse laat zien hoe de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index het heeft gedaan versus een index voor gewone bedrijfsobligaties en staatsobligaties in euro’s (Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Index).

In 2019 behaalden groene obligaties een rendement van 7,4%, tegenover 6% voor gewone obligaties. In drie van de laatste vier jaar hebben groene euro-obligaties een outperformance laten zien, van gemiddeld 0,7% per jaar.

Franse leningen

De jaarlijkse volatiliteit van de index voor groene obligaties was in drie jaar wel hoger. Dit wil zeggen dat het hogere rendement voor een groot deel het gevolg was van een hoger risico.

"In drie van de laatste vier jaar hebben groene euro-obligaties een outperformance laten zien, van gemiddeld 0,7% per jaar"

De duration van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index nam begin 2017 sterk toe door de opname van de eerste groene staatslening van Frankrijk met een looptijd van 22 jaar.

De hogere duration maakte dat de groene obligaties gevoeliger waren voor renteveranderingen. Omdat de rentes in 2019 verder zijn afgenomen, heeft de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index het beter gedaan dan de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index.

Ook groene bedrijfsobligaties scoren beter

De markt voor groene obligaties is in de afgelopen jaren flink gegroeid, en dan vooral het bedrijfsobligatiesegment. Door de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index: Corporate af te zetten tegen de Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Corporate Index kunnen de performance en volatiliteit van groene en traditionele bedrijfsobligaties woirden vergeleken.

Groene bedrijfsobligaties behaalden in 2019 een rendement van 6,4%, versus 6,2% voor gewone bedrijfsobligaties, en een outperformance in drie van de laatste vier jaar (2016, 2018 en 2019). Tegelijkertijd nam het verschil in volatiliteit sterk af.

Bram Bos (zie foto), Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners: “Door de uitkomsten van de analyse zijn we er nog sterker van overtuigd dat beleggen in groene obligaties een eenvoudige manier is om duurzamer in vastrentende waarden te beleggen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de performance."

"In de afgelopen vier jaar hebben groene obligatie-indices over het algemeen beter gepresteerd dan traditionele indices. Groene obligaties worden meestal uitgegeven door innovatieve, toekomstgerichte bedrijven die rekening houden met de noodzaak van klimaatverandering. Hierdoor zijn deze bedrijven minder blootgesteld aan klimaat- en ESG-risico’s en zijn ze transparanter in hun activiteiten.”

Bram Bos van NN IP

NN IP selecteert naar eigen zeggen uitsluitend obligaties die projecten financieren met een meetbare positieve bijdrage en die zijn uitgegeven door bedrijven die zich effectief inzetten voor een oplossing van grote duurzaamheidsproblemen.

Het resultaat hiervan is dat NN IP circa 15% van alle wereldwijd uitstaande obligaties met een groen label uitsluit en een donkergroen beleggingsuniversum heeft.

Lees ook: De grote groene obligatiezeepbel

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus