Nieuws

ING verlaagt aandelenadvies, ABN Amro MeesPierson juist niet

ING heeft in de tactische assetallocatie de weging van aandelen verlaagd van overwogen naar neutraal. ABN Amro heeft juist besloten meer risico te nemen. Wie krijgt er gelijk?

ING neemt gas terug. Het heeft het advies voor aandelen verlaagd omdat de wereldwijde aandelenmarkten sinds september vorig jaar niet alleen een sterke koersstijging hebben laten zien, maar doordat de winst minder hard meegroeide, ook flink duurder zijn geworden. "Dankzij de rally op de aandelenmarkten sinds september vorig jaar is de MSCI World All Countries-index gestegen tot ruim boven onze verwachting voor dit jaar."

Mede door de te verwachte negatieve economische gevolgen van het coronavirus ziet ING geen enkele aanleiding om de groei- en waarderingsaannames naar boven bij te stellen. "Extra stimuleringsmaatregelen door de Chinese overheid en de centrale bank kunnen niet voorkomen dat de economische groeiverwachtingen voor het eerste en mogelijk ook tweede kwartaal verlaagd zullen worden. Ondanks de vaak beter dan verwachte vierdekwartaalcijfers van bedrijven zien we dat analisten hun winstgroeiverwachtingen neerwaarts aanpassen."

Risico's nemen toe

Tegen deze achtergrond vindt ING een (nog) hogere waardering voor aandelen niet gepast. De bank verbaast zich over het huidige optimisme van aandelenbeleggers. Zelf stapt het minder makkelijk over de negatieve gevolgen van de groeivertraging in China en andere economieën heen. ING ziet de risico’s op de financiële markten op de korte termijn eerder toe- dan afnemen.

"Een tactisch neutrale weging van aandelen ten opzichte van obligaties in onze beleggingsstrategieën vinden we op dit moment daarom passend. De vrijgekomen middelen uit aandelen worden evenredig verdeeld over de verschillende obligatiecategorieën."

De vorige tactische assetallocatiebeslissing van ING heeft naar eigen zeggen geleid tot een outperformance van 15%. Ofwel, het is een prima moment om winst te nemen, aldus Bob Homan, hoofd ING Investment Office.

Bob Homan van ING

Lage rente en centrale banken steun in de rug

De private bank van ABN Amro heeft in tegenstelling tot ING juist een wat sterkere voorkeur voor aandelen gekregen. De weging is verhoogd van neutraal naar licht positief. Daarnaast is de private bank iets terughoudender geworden over laag rentende Europese staatsleningen van hoge kwaliteit.

ABN Amro MeesPierson constateert dat het coronavrius geen positieve uitwerking heeft op de aandelenmarkten, maar dat de schade tot nu toe beperkt blijft. Volgens de private bank wijst dit op de veerkracht van de aandelenmarkten en die veerkracht zal nog wel even blijven.

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro MeesPierson: “Een drijfveer achter deze veerkracht is onder andere de lage rente, waardoor beleggers op zoek zijn naar alternatieven voor de zeer laag (of zelfs negatief) renderende obligaties. Ook de blijvend soepele opstelling van centrale banken betekent een steun in de rug voor aandelenmarkten. Dat de markt na eerdere gebeurtenissen zoals het conflict tussen Iran en Amerika en nu de uitbraak van het coronavirus, zo snel opveerde is voor ons het bewijs dat de onderliggende krachten van de aandelenmarkten sterk genoeg zijn om kortstondige, ongunstige ontwikkelingen op te vangen.”

Ralph Wessels van ABN AMRO


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen