Nieuws

Geen obligatiecategorie rendeerde sinds 2008 beter

Obligaties uit de frontier markets keren nog wel hoge coupons uit en de default-kans is verrassend klein. "Er moet veel gebeuren om negatief te eindigen," zegt Thomas Christiansen van UBP AM.

Assetmanagers zijn het over veel oneens, maar niet over de richting van de rentes. Die blijven gelijk of gaan nog iets omlaag. Lower for longer. Dat was ook het thema van een kennisevent van Alpha Research deze week. Wat moeten beleggers, en dan met name obligatiebeleggers, in dit renteklimaat? Waar is nog rendement te halen?

Als niet wordt gekozen voor super complexe strategieën, waarbij alle beschikbare instrumenten worden gebruikt, om nulrentes om te zetten in nog enigszins redelijke rendementen, dan zit er voor obligatiebeleggers weinig anders op dan te kiezen voor risicovoller papier. Dat betekent een bumpy ride en veel ellende als het economisch minder gaat.

Hoge coupons vormen een belangrijke reden waarom beleggers zo enthousiast zijn over schuld uit de opkomende markten. Het is volgens de nieuwste beleggingsconsensus de enige obligatiecategorie met een koopadvies.

Bont gezelschap

Maar nog interessanter is volgens Thomas Christiansen, hoofd staatsobligaties EM van UBP AM, schuldpapier uit het voorportaal van de opkomende markten: de frontier markets.

Dit is een relatief nieuwe obligatiecategorie. Voor beursgenoteerde schuld uit de frontier markets bestaat pas sinds zes jaar een index. ETF's zijn er nog niet omdat de mix landen die tot de frontier markets worden gerekend wisselt. Vast staat wel dat het er steeds meer zijn en dat deze landen ook meer obligaties uitgeven.

De snelgroeiende markt van schuld uit frontier markets

raex

De frontier markets bestaan uit een bond gezelschap landen. "Het gaat niet langer om alleen grondstoffenlanden. Inmiddels zitten er meer olie-importeurs dan olie-exporteurs tussen," vertelt Christiansen. Spreiding is eenvoudig geregeld.

Spreiding verzekerd

raex

 

Weinig defaults

De belangrijkste reden voor beleggers om in deze obligatiemarkt te zitten, zijn de relatief hoge coupons van gemiddeld 7%. "Positief is ook dat het IMF de economische groeiverwachtingen van de meeste frontier markets heeft verhoogd." De meeste van deze landen zullen volgens Christiansen de komende jaren economisch profiteren van hervormingen en de jonge bevolking. 

Meeste frontier markets hebben geen groeiproblemen

raex

Opmerkelijk is dat de aantrekkingskracht van deze schuld op rentebeluste westerse beleggers nog niet heeft geleid tot smallere spreads. "Integendeel, de spreads zijn juist nog iets groter geworden," aldus Christiansen. Wat niet is veranderd, is de volatiliteit. Die is met 10% per jaar aan de hoge kant.

De hoge volatiliteit wijst overigens niet op grote aantallen defaults. Christiansen: "Defaults zijn niet het probleem. Wanbetalingen hebben sinds 2000 tot een verlies geleid van gemiddeld 0,7% per jaar. Dat is de reden waarom schuld van frontier markets bijvoorbeeld beter heeft gepresteerd dan Amerikaanse high yield-obligaties. Staten hebben meer mogelijkheden om een faillissement te voorkomen - bijvoorbeeld omdat het IMF aan boord stapt - dan bedrijven. Als het misgaat, dan komt er ook nog eens meer geld terug dan bij bedrijfsfaillissementen."

De outperformance van Frontier Markets Debt is indrukwekkend

raex

Liever dollarschuld

Volgens Christiansen zijn er in de afgelopen zeventien jaar slechts twee jaren (2008 en 2018) geweest met negatieve rendementen op schuld uit frontier markets. "Omdat de coupons zo hoog zijn, moet er veel gebeuren om negatief te eindigen." 

Ondanks grote volatiliteit presteert FMD stabiel

raex

Selectie is uiteraard key. Christiansen voelt zich vooral op zijn gemak met schuld van landen die een hoge economische groei kennen, het geld goed uitgeven, politieke stabiliteit kennen en niet al te veel schuld hebben. "Het grootste gevaar dat Frontier Market Debt-beleggers lopen, is een forse devaluatie van lokale munten. Daarom verkiezen wij steevast voor schuld in dollars."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus