Nieuws

Nederlandse belegger heeft onrealistisch hoge verwachtingen

De gemiddelde Nederlandse belegger verwacht de komende vijf jaar 9% rendement per jaar te maken. Ervaren beleggers denken dat hun resultaat nog beter wordt, zo blijkt uit de nieuwste enquête van Schroders onder 25.000 beleggers wereldwijd.

Nederlandse beleggers hebben ondanks de marktcorrectie eind vorig jaar, onrealistisch hoge verwachtingen over wat beleggen kan opleveren, zo blijkt uit een nieuwe enquête van vermogensbeheerder Schroders onder 25.000 beleggers wereldwijd die de komende twaalf maanden minstens 10.000 euro willen beleggen.

De gemiddelde Nederlandse particuliere belegger verwacht over de komende vijf jaar een gemiddeld zeer hoog totaalrendement van 9% per jaar, terwijl dit vorig jaar nog 8,3% was.

Opmerkelijk is dat beleggers die zichzelf zien als gevorderde beleggers, een veel hogere rendementsverwachting hebben van hun beleggingen dan de beginnende beleggers, terwijl juist ervaring volgens Schroders zou moeten leren dat rendementen nooit langdurig hoog zijn.

Opmerkelijk is ook dat beleggers buiten Nederland nog optimistischer zijn. De gemiddelde rendmentsverwachting wereldwijd ligt op 10,7% per jaar, terwijl beleggingshuizen hun verwachtingen juist hebben getemperd.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Tien jaar beursvoorspoed

De zonnige houding van beleggers is volgens Schroders mogelijk ingegeven door het feit dat de financiële markten zich de afgelopen tien jaar hebben hersteld van een van de zwaarste beurscrashes in de geschiedenis.

"Kennelijk maken beleggers zich geen zorgen over de vooruitzichten, in de verwachting dat deze trend zich voortzet."

Hein Kuijpers, directeur particulieren bij Schroders in Nederland, zegt in een reactie wel enige zorg te hebben over de hoge beleggingsverwachtingen die Nederlandse beleggers hebben.

“Ervaringen uit het recente verleden vormen onze verwachtingen voor de toekomst, hoe vaak we de waarschuwing over rendementen uit het verleden… ook te horen krijgen. Juist omdat het bij beleggen gaat om emoties, namelijk het verlangen om meer te krijgen en de angst om te verliezen, is het van groot belang dat beleggers zich laten bijstaan door professionals, die kunnen helpen en verhinderen dat er op emotionele basis gehandeld wordt.”

Particuliere belegger desondanks ontevreden

Opvallend is dat Nederlanders sterker het idee hebben dat beleggen niet heeft opgeleverd wat ze aanvankelijk hadden verwacht: maar liefst 54% is ontevreden met de opbrengsten over de afgelopen vijf jaar. Wereldwijd ligt dit percentage op 51%.

Gevraagd naar wat ze anders hadden moeten doen, noemt circa 10% van de Nederlandse beleggers dat ze beter langer aan hun beleggingen hadden kunnen vasthouden. Overigens scoort ook het tegenovergestelde ("Ik had mijn beleggingen eerder moeten verkopen") even hoog en is eveneens veelgenoemd.

Andere interessante veelgenoemde redenen voor het niet bereiken van beleggingsdoelstellingen zijn:

  • Ik heb het advies van mijn financieel adviseur genegeerd.
  • Ik heb niet genoeg risico genomen.
  • Ik was onrealistisch in mijn rendementsverwachtingen.

Overactief

Nederlandse particulieren houden hun beleggingen gemiddeld 2,8 jaar aan, aanzienlijk korter dan de periode van vijf jaar die meestal wordt geadviseerd. Dat is niet uitzonderlijk. Het wereldwijde gemiddelde bedraagt 2,6 jaar, nog iets korter dus.

Japanners zijn het geduldigst en komen met gemiddeld 4,5 jaar dicht bij de aanbevolen beleggingsduur van vijf jaar, gevolgd door de VS (4,2 jaar) en Canada (4,1 jaar). Beleggers in Argentinië veranderen hun portfeuille het snelst, met een gemiddelde beleggingsduur van maar 1,3 jaar, wat gelet op de politiek-economische thuissituatie te begrijpen is.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Eigen land eerst

Volgens veel vermogensbeheerders bieden de opkomende markten op lange termijn goede beleggingsvooruitzichten. Toch tonen beleggers wereldwijd weinig belangstelling voor beleggen in opkomende markten: slechts 31% denkt dat hun portefeuille erbij gebaat zou zijn en bijna een kwart (24%) vindt het te riskant.

Dat ligt anders voor beleggers uit opkomende landen. Die zijn juist geneigd om in eigen land te beleggen en ook het meest geneigd om opkomende markten als goed voor hun portefeuille te beschouwen. Zo belegt de helft van de Indiase beleggers alleen in eigen land. Bijna 40% van de Chinese beleggers belegt in eigen land.

Van deze homebias, die de beleggingsresultaten niet ten goede komen - behalve in de VS - hebben niet alleen particuliere beleggers in opkomende landen last van. Het is een wereldwijd fenomeen.

Jongeren beleggen liever alternatief

Kijkend naar het soort beleggingen in portefeuille hebben, is er een duidelijke correlatie tussen leeftijd en belangstelling voor minder gangbare soorten beleggingen. Nederlandse millennials beleggen vaker in cryptovaluta en crowdfunding (respectievelijk 19% en 12%) dan oudere beleggers.

Dit komt uiteraard ook tot uiting in hun risicohouding. Zo zijn millennials (jongeren in de leeftijd 18-37 jaar) meer dan andere generaties geneigd te denken dat het grootste risico is dat ik niet genoeg risico neem om mijn beleggingsdoelen te bereiken.

Bij oudere generaties kan deze opvatting op weinig enthousiasme rekenen: bij de babyboomers (tussen 51 en 70 jaar) is slechts 27% het eens met deze stelling.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus