Nieuws

Grote ESG-risico's in emerging markets

Bedrijven uit emerging markets lopen op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en corporate governance nog ver achter op bedrijven uit ontwikkelde markten. Voor beleggers is dat een extra risico. Hoe groot?

Zwakke regelgeving, slechte corporate governance en lakse eisen op het gebied van transparantie zorgen ervoor dat ongeveer 10% van de aandelen uit opkomende markten een ernstig risico vormen voor beleggers op het gebied van ESG.

Dat is de uitkomst van een zogenaamd ESG-spotlight-rapport van Sustainalytics, waarin emerging markets worden vergeleken met ontwikkelde landen.

Pas op met China

Zo bestaat er bijvoorbeeld een grote kloof op het gebied van privacy en veiligheid van gegevens. Verder zijn er grote verschillen op sociaal vlak en arbeidsomstandigheden.

Volgens Sustainalytics kan dat leiden tot reputatierisico's, een geringere vraag naar producten, annulering van contracten en ingrijpen van regelgevende instanties.

Op sectorniveau vallen met name de landbouw-, textiel- en niet-residentiële bouwsector in negatieve zin op. De ESG-risico's verschillen natuurlijk ook per land. In India, Filippijnen, Indonesië, Maleisië en Colombia gaat het de goede kant op, terwijl China een groter risico vormt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus