Nieuws

Tien regels voor voorspellen van de toekomst

Beleggingsexpert Joachim Klement heeft een vrij cynische blik op politici en managers. Bijna allemaal willen ze macht en rijkdom. Als u dat als uitgangspunt neemt is 90% van de toekomst voorspelbaar.

Beleggers moeten leven met een wereld die constant verandert. Eind vorige eeuw waren het bijvoorbeeld de new economy en internetrevolutie die zorgden voor hoofdbrekens. Begin deze eeuw was er eerst de teleurstelling over diezelfde internetrevolutie en vervolgens een economisch herstel zonder banengroei. 

In 2007 moest plotsklaps iedereen expert worden op het gebied van Amerikaanse hypotheken, in 2009 gingen we ons zorgen maken over het voortbestaan van de EU en eurozone. En toen kwamen de centrale banken die honderden miljarden in de markt pompten.

Volgens Joachim Klement, hoofd beleggingsresearch bij Fidante Capital, zijn het allemaal ontwikkelingen waarvan het lastig is direct te beseffen wat ze voor de lange termijn betekenen. Toch is dat geen reden werkloos toe te kijken. Er zijn wel degelijk manieren om de toekomst inzichtelijker te maken.

Superforecasting

Klement heeft een aantal favoriete handboeken op dit gebied. Zo zijn er de veertien regels van Steve LeVine of  het boek Superforecasting van Dan Gardner en Philip Tetlock.

Zelf heeft hij ook een lijst samengesteld van tien regels die hem helpen de toekomst te voorspellen of in ieder geval beter te begrijpen.

 1. Data belangrijker dan verhalen
  Mensen hebben de neiging beter te luisteren als er een goed verhaal wordt verteld. Op zich is daar niks mis mee, maar Klement geeft zelf toch liever de voorkeur aan harde cijfers. Zijn advies is om “data-reeksen zover te martelen tot ze de waarheid vertellen." Een tweede advies dat hij meegeeft bij het analyseren van datareeksen is om uit te gaan van een basisscenario gebaseerd op economische wetmatigheden uit het verleden. Waarschijnlijk klopt dat basisscenario niet, maar het is beter dan niets. Vergeet alleen niet het basisscenario constant aan te passen aan de laatste ontwikkelingen.

 2. Doe geen al te extreme voorspellingen
  Het goed voorspellen van de volgende crisis of disruptieve kracht kan een belegger enorme winsten opleveren. Maar vergeet niet dat u het ook verkeerd kunt hebben.

 3. Extremen zijn van korte duur
  Of het nou om de economie gaat, politiek of natuurkunde. Extreme situaties zijn eerder de uitzondering dan de regel en duren dus nooit lang.

 4. Gewoontedieren
  Systemen of bedrijven veranderen niet van vandaag op morgen. Soms kan het decennia duren voor een kapot systeem wordt gerepareerd of een goed systeem kapot gaat. Denk bijvoorbeeld aan Japan dat al bijna 40 jaar vast zit in een deflatoire spiraal.

 5. We vallen niet zo snel in het ravijn
  Klement: "Mensen veranderen vaak hun gedrag in de aanloop naar een dreigende catastrofe, maar voordat die gedragsverandering optreedt moet de catastrofe wel heel groot zijn, de uitkomst zeker, en de oplossing bekend.”

 6. Geen revolutie met volle maag
  Mensen laten zich vaak veel welgevallen voor de pleuris uitbreekt. De Chinese protesten op Tiananmen plein, de Arabische lente, maar ook de Franse en Russische revolutie werden allemaal geboren uit een gebrek aan eten, schoon water en andere basisbehoeften. Een beetje onvrede is niet genoeg om een revolutie te laten uitbreken. De mensen moeten honger lijden. 

 7. Politici en managers zijn uit op macht
  Politici en managers hebben één basisdoel en dat is aan de macht blijven. Als je de zaken met die bril bekijkt dan worden plotseling heel veel dingen makkelijk te voorspellen.

 8. En, ze willen rijk worden
  Vergeet idealisme. Bijna alle politici en managers willen vooral een ding en dat is rijk worden. Als je daarvan uitgaat en je pakt regel zeven er bij dan zijn 90% van alle gebeurtenissen te voorspellen.

 9. Doe niet zo ingewikkeld
  Mensen hebben soms de neiging allerlei ingewikkelde verklaringen te zoeken. Toch is de simpelste verklaring meestal de juiste.

 10. Volg de regels niet blindelings
  Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. De bovenstaande negen regels zijn dan ook handig, maar bieden geen garantie.
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen