Nieuws

PGGM koopt voor tien miljoen groene obligaties Schiphol

PGGM heeft voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en andere klanten tien miljoen euro belegd in een groene obligatie van Royal Schiphol Group.

Royal Schiphol Group heeft gisteren 500 miljoen euro uit de kapitaalmarkt gehaald voor een meerjarig programma om haar bedrijfsvoering in 2040 CO2-neutraal te maken.

De belegging in deze groene obligatie, die een looptijd krijgt van twaalf jaar, valt bij PFZW in de categorie beleggingen in klimaatoplossingen. Hier worden projecten en ondernemingen gefinancierd die meetbaar bijdragen aan het verminderen van de opwarming van de aarde.

PFZW heeft tot nu toe zeven miljard euro gestoken in klimaatbeleggingen. Deze beleggingen moeten marktconforme rendementen leveren. Green bonds worden door PGGM gezien als volwaardige impactbeleggingen, omdat ze voldoen aan strenge duurzaamheidsstandaarden die internationaal worden onderschreven.

Meer geld nodig

Schiphol stelt als doel om uiterlijk in 2040 alle luchthavengebouwen, het vervoer over land in en rond de luchthaven en andere grondactiviteiten energieneutraal te maken, aldus PGGM.

Schiphol verwacht komende jaren opnieuw een beroep op de kapitaalmarkt te doen voor het verder moderniseren en verduurzamen van de luchthaven.

Vraag is natuurlijk wel hoe duurzaam Schiphol kan zijn als het iets faciliteert wat buitengewoon schadelijk is. In die zin heeft de combinatie Schiphol en greenbond iets tegenstrijdigs.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen