Nieuws

30 jaar op een aandelenhoutje bijten

De Britse vermogensbeheerder Niels C. Jensen heeft slecht nieuws voor aandelenbeleggers. Het aandelenrendement zakt de komende 30 jaar naar 0 tot 3%. Een economische wetmatigheid ligt aan de verwachting ten grondslag.

De vermogensbeheerder Niels Clemen Jensen van het Britse bedrijf Absolute Return Partners heeft een sombere vooruitblik voor aandelenbeleggers. Voor de komende 30 jaar verwacht hij een gemiddeld rendement van tussen de 0 en 3% voor beleggers die de aandelenmarkten volgen. Dat is wel voor inflatie gecorrigeerd.

Dat stelt hij in een column voor Citywire, dat weer een vervolg is op een eerder commentaar waarin hij voorspelde dat het er voor obligatiebeleggers net zo min goed uitziet. Die moeten het doen met maximaal 2%.

Ups en downs 

Het is uiteraard niet zo dat het 30 jaar alleen maar omlaag gaat. Er zullen best jaren zijn met hogere rendementen, maar waar het Jensen om gaat is dat als u vandaag in aandelen investeert en de ogen sluit om ze opnieuw te openen over 30 jaar dat het gemiddelde jaarlijkse wereldwijde aandelenrendement niet meer zal zijn dan 0 tot 3%.

Het rationele uitgangspunt van zijn sombere voorspelling is een bekende economische wetmatigheid:

Bruto binnenlands product = verandering werkende bevolking + verandering productiviteit

Met andere woorden, slechts twee factoren bevorderen de bbp-groei. Het is al langer bekend dat het personeelsbestand in de meeste landen zal afnemen.

Daarom hebben wij als maatschappij de productiviteit hard nodig om te groeien, maar hoe krijgen we dat voor elkaar?

Waarom de productiviteit daalt

Er zijn volgens Jensen veel redenen waarom de productiviteitsgroei zo minimaal is. Om te beginnen worden we met zijn allen ouder wat ervoor zorgt dat de productiviteitsgroei vertraagt. Oudere werknemers zijn nou eenmaal minder productief dan hun jongere leeftijdsgenoten.

Ten tweede zorgt de vergrijzing ervoor dat er steeds meer kapitaal nodig is om onze ouderen fatsoenlijk te verzorgen. Kapitaal dat anders zou kunnen worden gebruikt om de productiviteit te verbeteren.

Ten derde zijn de schulden in vrijwel alle economische sectoren gegroeid. Wat er toe leidt dat er steeds meer kapitaal wordt gebruikt voor het betalen van rente en aflossingen.

Dure energie

En tenslotte zijn er de stijgende kosten van het produceren van de energie die nodig is om de economie draaiende te houden. Jensen wijst er bijvoorbeeld op dat de Amerikaanse energiesector nu meer dan 30 keer zoveel kapitaal nodig heeft om een vat olie uit de grond te halen dan op het hoogtepunt van de tweede oliecrisis in 1980.

Al het laaghangende fruit is dus wel geplukt bij de olie- en gasexploratie en het wordt in de toekomst alleen maar duurder om de productie te verhogen.

Jensen heeft er blijkbaar niet zoveel fiducie in dat groene energie dit probleem voor ons oplost.

Meer schulden dan groei

Een van de duidelijkste tekenen dat er een storm op komst is, is volgens Jensen het feit dat schulden veel sneller groeien dan het bbp.

In de jaren vijftig en zestig was het nog zo dat schulden en het bbp ongeveer gelijke tred hielden. Tegenwoordig groeit het bbp in veel landen echter met slechts 20 tot 30 cent voor elke dollar aan extra schuld.

Sommige beleggers denken dat de schulden alleen maar zo hoog zijn omdat er aanzienlijke bedragen zijn geïnvesteerd in nieuwe baanbrekende digitale technologieën, en dat dit uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen. Jensen gelooft er niks van.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus