Nieuws

Optimix: Liever EM dan VS

In de keuze tussen Amerikaanse en opkomende marktenaandelen weet Optimix het wel. Daarvoor zijn de waarderingsverschillen te groot.

Alle belangrijke Amerikaanse aandelenindices hebben de recordstanden van eerder dit jaar verbroken. Dit gaat niet op voor de aandelenbeurzen in de opkomende markten. Die staan dit jaar (zwaar) in de min en blijven dus ver achter bij de Amerikaanse markt. Dat heeft Optimix Vermogensbeheer ook in de gaten. Het leidt bij de Amsterdamse vermogensbeheerder in Scandinavische handen tot de vraag of Amerikaanse aandelen nu aan het pieken zijn en aandelen in opkomende markten juist een buitenkansje vormen. Dat laatste is volgens de beleggingsstrategen van Optimix het geval

"Hoewel aandelen van opkomende markten uiteraard aan marktschommelingen onderhevig zijn, geeft Optimix op grond van de relatief lage waarderingen momenteel de voorkeur aan opkomende markten. Het langetermijnpotentieel van opkomende markten geeft hierbij de doorslag."

Wallstreet priced for perfection, opkomende markten relatief goedkoop

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Wat betreft waardering zijn Amerikaanse aandelen steeds meer uit de pas gaan lopen in vergelijking met aandelenmarkten in Europa en opkomende markten. Optimix: "Beleggers zijn inmiddels bereid 30 keer de genormaliseerde winst voor Amerikaanse aandelen te betalen. Het is maar één keer eerder voorgekomen dat beleggers bereid waren zo veel te betalen, namelijk in 1999, het laatste jaar van de technologiebubbel."

Amerikaanse economie piekt

Volgens Optimix heeft het er alle schijn van dat de Amerikaanse economische groei momenteel aan het pieken is. De groei zal naar verwachting afnemen als éénmalige stimulansen als belastingmaatregelen en extra overheidsuitgaven hun positieve invloed op de jaar-op-jaar vergelijkingen verliezen.

Daar komt het verkrappende beleid van de Federal Reserve bij. Voor dit jaar verwacht Optimix nog twee renteverhogingen. Daarnaast wordt het afbouwen van de gigantische obligatieportefeuille van de centrale bank doorgezet. "Uiteindelijk resulteert dit in stevige economische tegenwind die ook de winstgroei behoorlijk zal afremmen. Hierdoor zullen de hooggespannen verwachtingen niet waargemaakt kunnen worden."

Het precieze moment waarop de aanpassing van de winstverwachtingen zich zal vertalen in koersdalingen laat zich moeilijk voorspellen, maar vanaf de huidige koersniveaus ziet Optimix weinig opwaarts potentieel voor Amerikaanse aandelen. De blootstelling die Optimix naar de Amerikaanse aandelenmarkt heeft, kenmerkt zich dan ook door defensieve keuzes.

Goedkoop alternatief

Het groeipotentieel van de opkomende markten, met Azië voorop, is daarentegen volgens Optimnix enorm. Het is de reden dat de vermogensbeheerder al lange tijd heel enthousiast is over deze aandelenregio. Daar hebben de klanten van Optimix dit jaar niet van geprofiteerd, maar dat gaat veranderen.

Optimix meent dat de slechte gang van zaken in de opkomende markten vooral te wijten is aan de handelsdreigingen. Optimix is vooralsnog optimistisch dat het niet zo een vaart zal lopen. "Het lijkt erop dat Trump voornamelijk uit is op politiek succes. Het onlangs gesloten handelsakkoord met Mexico is daar een voorbeeld van. De Amerikaanse afzetmarkt blijft daarmee toegankelijk voor buitenlandse ondernemingen."

Instapmoment

Optimix verwacht dat beleggers in de komende maanden, mede dankzij de aantrekkelijke waarderingen, de weg naar de opkomende markten weer zullen weten te vinden. Hierdoor zullen de scheve verhoudingen, die dit jaar in de koersontwikkeling zijn ontstaan, weer afnemen.

Dat wil niet zeggen dat Optimix de posities in aandelen opkomende markten aan het uitbreiden is. Het is eerst nog even opportunistisch wachten, totdat het instapmoment nog mooier is. "Veranderende marktcondities voor Amerikaanse aandelen zullen de rest van de markt niet ongemoeid laten. Het lijkt daarom beter een herijking van de waardering van Amerikaanse aandelen af te wachten, waardoor een nog gunstiger instapmoment voor opkomende markten wordt gecreëerd."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus