Nieuws

ABN Amro: beperk duration obligatieportefeuille

ABN Amro MeesPierson adviseert beleggers om de duration van hun obligatieportefeuilles te beperken. Daarmee speelt de private bank in op de mogelijk negatieve impact die een renteverhogingstraject van de Fed heeft.

In dat geval stijgen namelijk ook de obligatiesrentes, aldus ABN Amro. "Dit kan negatieve effecten hebben op de obligatiekoersen, omdat deze tegengesteld bewegen met obligatierentes. De Fed besloot woensdag om - zoals verwacht - de beleidsrente met 0,25% te verhogen. Ook gaf de centrale bank details over het terugschroeven van haar balanspositie."

Het rentebesluit van woensdag toont volgens ABN Amro aan dat de Amerikaanse centrale bank toegewijd blijft in haar missie om te normaliseren. Dit houdt in dat de Fed ernaar streeft om de korte rente te verhogen tot normalere niveaus.

Mary Pieterse-Bloem, hoofd Obligatiebeleggingen bij ABN mro MeesPierson: "Het goede nieuws van de rentenormalisering van de Fed is dat deze groei-geleid is. Met andere woorden: deze komt voort uit het feit dat de economie groeit. We zien daarom beleggingsmogelijkheden in bedrijfsobligaties. Dan hebben we het specifiek over obligaties van bedrijven die profiteren van de verbeterende economische situatie."

Het inflatiebeeld is volgens ABN Amro minder helder. Pieterse-Bloem: "Mogelijk zijn we in een fase beland, waarin de inflatie structureel lager is dan voorheen. Onze economen hebben erop gewezen dat een structureel lager inflatiepeil het gevolg kan zijn van het drukkende effect van digitalisering op prijsniveaus in de dienstensector. Dat zou verklaren waarom de inflatie nog altijd achterblijft bij de doelstellingen van centrale banken, zowel in de VS als in Europa. Tot dusver heeft de lage inflatie de Federal Reserve er niet van weerhouden om de rente te verhogen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen