Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Een koolstofvrije portefeuille

Na het klimaatakkoord van Parijs zijn beleggers druk bezig hun portefeuille te decarboniseren. Hoe krijgt u koolstof uit uw portefeuille?

In het kielzog van het klimaatakkoord van Parijs zijn beleggers druk bezig hun portefeuille te decarboniseren. 

Belangrijk doel van het akkoord is de uitstoot van broeikasgassen als CO2 terug te dringen, opdat de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius blijft. Maar hoe krijgt u als belegger de koolstof uit uw portefeuille?

En nog belangrijker: hoe doet u dat zonder rendement in te leveren? De 2?C-doelstelling van Parijs is niet alleen een milieukwestie. Als overheden daadwerkelijk maatregelen nemen om het akkoord uit te voeren, zullen stranded assets een ongekend probleem worden voor sectoren die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Voetafdruk verkleinen

Research uit 2015 door Nature magazine stelt dat een derde van de oliereserves, de helft van de gasvoorraden en maar liefst 80% van de steenkoolreserves ongebruikt blijven tot 2050. Dit is een reëel risico waar ondernemingen op moeten anticiperen.

En dit maakt het dus ook relevant voor beleggers. Er zijn verschillende manieren om de hoeveelheid koolstof in uw portefeuille terug te brengen. De belangrijkste zijn impactbeleggen en engagement. Bij impactbeleggen verkleint u de koolstofvoetafdruk van uw portefeuille.

U begint met een scan van de portefeuille om te kijken hoe het gesteld is met de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin u belegt. Vaak kunt u vervolgens al een heleboel verbeteren door de meest vervuilende ondernemingen eruit te gooien.

Best of class

De onroerendgoedsector alleen al is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 33% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dit betekent niet dat u meteen alle onroerend goed uit de portefeuille moet halen, maar u kunt wel kijken welke vastgoeddbedrijven beter met dit vraagstuk omgaan dan anderen.

RobecoSAM’s kwantitatieve, duurzame strategie rangschikt bijvoorbeeld aandelen op duurzaamheid - op basis van de RobecoSAM Smart ESG-score - en op financiële aantrekkelijkheid, met behulp van het kwantitatieve aandelenselectiemodel.

Duurzame ondernemingen hebben zo een grotere kans om in de portefeuille te worden opgenomen. Daarnaast wordt de milieuvoetafdruk verkleind door de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, watergebruik en afvalproductie terug te brengen tot niveaus die 20% lager liggen dan die van de benchmark.

Twee vliegen in een klap

Het risico-rendementsprofiel blijft onveranderd. De meest intensieve manier om een bijdrage te leveren aan decarbonisering is engagement. Dit houdt in dat u een actieve dialoog aangaat met ondernemingen die u aanmoedigt om, onder andere, hun CO2-emissies terug te brengen. Zo’n proces duurt vaak jaren.

Afgezien van het effect op het milieu, heeft een dergelijke engagement vooral het doel om de risico’s van een onderneming terug te brengen en zo het risico-rendementsprofiel te verbeteren. Twee vliegen in één klap dus.

De olie- en gasindustrie is natuurlijk een voor de hand liggende kandidaat. Maar bij nutsbedrijven valt ook de nodige winst te behalen. Wij voeren engagementgesprekken met bijvoorbeeld nutsbedrijven, waaronder elektriciteitsondernemingen die fossiele brandstoffen verbranden om energie op te wekken.

Trend niet meer te stoppen

Deze ondernemingen zijn verantwoordelijk voor een derde van de wereldwijde CO2-uitstoot. U kunt nog een extra stap zetten door als beheerder van een fonds daadwerkelijk actie te ondernemen op de uitkomsten van een engagementtraject.

Als bedrijven in de loop van de gesprekken geen enkele verbetering laten zien, kunt u als fondsmanager ervoor kiezen om posities in deze ondernemingen te verkopen of in ieder geval flink terug te brengen. Of het omgekeerde: overwogen posities innemen in ondernemingen die bewust met ESG-risico’s omgaan.

Uiteraard is de uitkomst van een engagement niet het enige criterium voor een beleggingsbeslissing, maar ze kan de visie van een fondsmanager wel verdiepen en de balans laten doorslaan.

Welke methode u als belegger ook kiest, niets doen is geen optie meer. Onafhankelijk van welke aanpak u kiest, het is belangrijk om u als belegger bewust te zijn van de risico’s van CO2 in de portefeuille. Klimaatdoelstellingen en decarbonisering zijn reële ontwikkelingen die, ondanks recente tegengeluiden van de andere kant van de oceaan, niet meer te stoppen zijn.

Duurzaam beleggen anno 2017


 

Dit artikel is geschreven door Carola van Lamoen (Head Governance & Active Ownership van Robeco) en collega van onze vaste columnist Jeroen Blokland. 


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?