Nieuws

Liquiditeitssqueeze schept kansen

Liquiditeitsmanagement is de nieuwe topprioriteit onder fondsmanagers en institutionele beleggers.

Verminderde liquiditeit op financiële markten is een paradigmaverschuiving die nog lang zal blijven bestaan. Dat is de belangrijkste conclusie van een vandaag gepubliceerd onderzoek dat State Street Corporation heeft uitgevoerd in samenwerking met de Alternative Investment Management Association (AIMA), de wereldwijde vereniging van alternatieve beleggers.

Reden? Het zijn er meerdere. State Street somt op. "Reguleringen die na de financiële crisis zijn ingevoerd hebben, in combinatie met de ultra-lage rente en trage wereldwijde economische groei, veel banken beknot in hun traditionele functie van market maker, wat een impact heeft gehad op de bredere liquiditeitsverhoudingen.

Nieuwe werkelijkheid

Meer dan 60% van de respondenten vertelde dat de nieuwe liquiditeitsverhoudingen hun beleggingsbeleid heeft beïnvloed en dat ze het risicomanagement van hun beleggingsportefeuilles evalueren. Een derde noemde de impact van liquiditeit op beleggingen ‘significant’.

State Street: "In bredere zin passen beleggers zich aan aan een omgeving van verminderde liquiditeit waarin traditionele functies van handelaren zijn veranderd, nieuwe spelers de markt betreden en elektronische platforms en peer-to-peer lenen veranderen hoe bedrijven aan financiering komen."

Concrete veranderingen

Er is geen one-size-fits-all benadering om risico en rendement in deze nieuwe marktomstandigheden in evenwicht te brengen, maar beleggers en fondsmanagers zeggen in het onderzoek zich op de volgende drie onderwerpen te richten:

1. Rationaliseren van risico
In antwoord op het meer complexe beleggingsklimaat zoeken professionele beleggers naar de juiste strategieën en instrumenten voor succes. Hiertoe behoort onder andere de manier waarop zij liquiditeitsrisico meten en rapporteren.
42% van de marktpartijen zegt dat marktomstandigheden het uitdagender maken om liquiditeitsposities te rapporteren aan Raden van Commissarissen of toezichthouders.
44% van de ondervraagden zegt liquiditeitsrisico’s beter te gaan managen. Hiertoe behoren scenarioplanning en verbeterde rapportage over het risico. ·

2. Beleggingsportefeuilles optimaliseren
Beleggers en fondsmanagers veranderen allocatiestrategieën om rekening te houden met nieuwe liquiditeitsomstandigheden. Meer liquide belegginsvehikels zoaals ETF’s, worden populairder waarbij een holistische strategie die risico en rendement in de hele portefeuille balanceert cruciaal is.
53% van de ondervraagde asset managers is van plan meer liquide beleggingen toe te voegen aan hun portefeuilles.
44% van de ondervraagden vergroot de cashposities vis-a-vis toekomstige verplichtingen.

3. Nieuwe regels, nieuwe tools
De nieuwe liquiditeitsomstandigheden inspireren spelers in de vermogensbeheerindustrie om in nieuwe oplossingen en platformen te investeren zoals peer-to-peer lending die alternatieve bronnen van liquiditeit verschaffen.
49% van de ondervraagden zegt dat de rol van niet-bancaire financiële instellingen zal groeien als het gaat om verschaffen van liquiditeit.
42% zegt dat deze groei van hedgefondsen zal komen.
47% van de ondervraagden meent dat hedgefondsen belangrijke verschaffers van liquiditeit zijn in volatiele en minder efficiënte markten.

Grotere rol hedgefondsen

Jack Inglis, ceo van AIMA.“Hedgefondsen en andere vermogensbeheerders komen tegemoet aan meer uitdagende liquiditeitsomstandigheden door steeds meer kansen op te zoeken. Zo nemen deze partijen meer uitdrukkelijk een rol van market maker op zich, verschaffen ze nieuwe bronnen van financiering aan de reële economie, en delen ze hun expertise om liquiditeitsrisicomanagement te verbeteren."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's