Nieuws

Vier tips voor verzekeraars

Vier tips hoe verzekeraars kunnen reageren op de lage rendementen, consolidatie en nieuwe reguleringseisen.

Hoe reageren verzekeraars op de lage rendementen, consolidatie en nieuwe regulering, het zijn factoren die ook impact hebben op de portefeuillesamenstelling. Robert Young van Pimco geeft een aantal tips hoe verzekeraars hun rendementen in het huidige sentiment op kunnen krikken.

De lage rendementen dwingen de verzekeraars met hun kapitaal tot een agressievere asset allocatie. Zij hebben hun blootstelling aan private equity en hedgefondsen gestaag uitgebreid. De striktere regulering verhoogt de rapportage-last. Solvency II vereist veel meer verslaglegging en heeft soms zelfs impact op het business model. De regulering gaat gepaard met onzekerheid en kan de winstgevendheid onder druk zetten. Kleinere verzekeraars missen de capaciteit om te beleggen in niet-kernsectoren, outsourcing van de beleggingen kan hen daarbij helpen. De interesse in het outsourcen van (een deel van) de portefeuilles neemt toe omdat markten complexer worden en minder liquide.

Tip 1: Actief in fixed income en risicobeheer
Young adviseert verzekeraars actief te blijven in de belangrijke fixed income allocaties. De start van 2016 heeft weer eens aangetoond hoe belangrijk het is om een vooruitblikkend beleggingsproces te hebben, gebaseerd op gedegen onderzoek. Het is belangrijk om fundamentals, waarderingen en technische factoren mee te wegen en posities uit te breiden als de waarderingen dalen. Het huidige marktsentiment onderstreept het belang van een actief risicobeheer. 

Tip 2: Laat oor minder hangen naar kredietoordelen
Daarnaast moeten verzekeraars zich niet te sterk laten leiden door kredietbeoordelaars. Veel verzekeraars mijden beleggingen met een oordeel lager dan investment grade. Maar zij kunnen het hele kwaliteitsspectrum benutten om value te vinden, highyield emittenten met een sterke balans kunnen veiliger zijn dan sommig investment grade schuldpapier

Tip 3: Verbreed de fixed income-blootstelling
Neem een brede range van fixen income assets op in de portefeuille. De strikte regulering van de bankensector heeft geleid tot veel betere balansposities bij de banken, waardoor bankobligaties ook aantrekkelijk kunnen zijn. Door de veelheid aan emissies kunnen er kansen zijn in nog niet goed geprijsd schuldpapier.

Tip 4: Maak gebruik van alternatives
Sta open voor het gebruik van alternatives. Alternatieve beleggingen kunnen een goede aanvulling zijn en bijdragen aan de spreiding van de portefeuille. Verzekeraars krijgen meer oog voor deze alternatives, merkt Pimco op. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus