Nieuws

Rijke ouders slecht voor rendement

Fondsbeheerders met rijke ouders presteren slechter dan beheerders met een minder welgestelde achtergrond.

Fondsbeheerders met rijke ouders presteren slechter dan beheerders met een minder welgestelde achtergrond. Dat blijkt uit een artikel van James Saft op Reuters.

De reden voor het hogere rendement wordt gezocht in het feit dat ‘armere’ beheerders zich alleen maar kunnen onderscheiden door een beter rendement te behalen. Saft citeert uit een onderzoek naar de achtergrond van beheerders van Amerikaanse hedgefondsen.

Daaruit blijkt dat het leeuwendeel van de beheerders rijke ouders heeft. De meesten hebben ouders die tot de rijkste 10% van de Amerikaanse bevolking behoren. Als naar onderlinge verschillen wordt gekeken blijken de kinderen van minder welgestelde ouders het beter te doen dan de kinderen van rijkere ouders.

Harder werken

Het verschil is aanzienlijk. Op jaarbasis blijkt het rendement van de onderste 20% 1,54% hoger uit te komen dan de 20% die de rijkste ouders heeft. Volgens Oleg Chuprinin van de University of New South Wales komt dit doordat het lastiger is voor de groep met minder welgestelde ouders om in de financiële industrie aan de slag te komen.

Daarnaast komen ze alleen in aanmerking voor promotie door betere prestaties te leveren. Volgens het onderzoek moeten beheerders met de armere ouders een superieur rendement laten zien om gelijke kansen te hebben op een promotie.

Dit superieure rendement is berekend. Het komt neer op een extra rendement van 0,74% op jaarbasis. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat fondsen met vrouwelijke beheerders betere resultaten hebben dan fondsen met enkel mannelijke beheerders.

Weinig gegevens

Het gaat hierbij overigens alleen om fondsen die blijven bestaan. Als naar alle fondsen wordt gekeken, blijken fondsen die enkel door vrouwen worden gerund een rendement te hebben dat licht lager ligt dan dat van fondsen met enkel mannelijke beheerders.

Beide fondsgroepen presteren beter dan fondsen met zowel mannelijke als vrouwelijke beheerders. Het probleem met het onderzoek is dat de hoeveelheid beschikbare gegevens niet erg groot was.

Bij het onderzoek naar de sociale achtergrond is vooral gekeken naar oudere beheerders. Er zijn bovendien weinig fondsen met enkel vrouwelijke beheerders.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's