Nieuws

Sterke dollar doet China pijn

Niet de Verenigde Staten, maar China zal de gevolgen van een harde dollar het sterkste voelen.

Niet de Verenigde Staten, maar China zal de gevolgen van een harde dollar het sterkste voelen. Dat komt omdat het land zijn valutakoers grotendeels aan de dollar gekoppeld heeft, om zo meer financiële stabiliteit te garanderen. Stijgt de dollar, dan wordt de yuan mee omhoog getrokken. Maar omdat de economie meer afhankelijk is van handel, zijn de gevolgen van een sterkere dollar daar meer voelbaar. Dat is een kwalijke zaak, omdat China al te kampen heeft met een dalende economie, valt te lezen op Bloomberg.

Er zijn analisten die verwachten dat China zijn banden met de dollar losser zal proberen te maken en de eigen munt zal laten devalueren. Zo’n stap zal echter de nodige kritiek in de VS losmaken. Maar de Chinezen moeten wel.

Een sterkere dollar tast de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven aan, de export ligt dit jaar 4,3% lager. In China bepaalt export voor 42% het BBP, terwijl in de VS dit slechts 23% bedraagt. Een stijging van 10% van de dollar, drukt de Chinese groei met bijna een procentpunt, stelt Goldman Sachs.

Deflatoire druk

De yuan is 15% gestegen ten opzichte van medio vorig jaar, afgezet tegen een valutamandje. Dit zorgt voor een extra druk op de groei. Ook hindert het China in het terugdringen van deflatierisico’s. omdat een hogere munt druk zet op de importprijzen. China blijft te maken hebben met deflatoire druk, met name in de maakindustrie, als de yuan blijft stijgen. Er zijn analisten die voorspellen dat de dollar stijgt tot 140 yen of meer en tot pariteit of beter ten opzichte van de euro tegen het einde van volgend jaar.

Volgens Xiao Geng, een hoogleraar in Hongkong, zal China de verbondenheid met de dollar in stand houden uit angst voor onrust op de toch al kwetsbare binnenlandse financiële markten. Een andere reden hiervoor is de bedrijfsschuld in dollars. Een zwakkere yuan maakt het Chinese bedrijven moeilijker om aan de verplichtingen te blijven voldoen. 

Stephen Jen, voormalig econoom van het IMF, noemt daarentegen het huidige beleid van China onhoudbaar, omdat de beleidsmakers de "Impossible Trinity’ proberen na te jagen. Lagere rente om de groei te stimuleren, terwijl ze een devaluatie van de munt proberen tegen te houden om uitstroom van kapitaal uit het land te voorkomen. Volgens Lawrence Summers moet de tweede economie ter wereld wel overgaan tot devaluatie. Het is onmogelijk om een relatief open kapitaalmarkt te hebben, monetaire stimulans en een stabiele munt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus