Hubert Aarts is Managing Director of Listed Equities bij Impax Asset Management, de BNP Paribas Investment Partner-partner die zich bezighoudt met het beheer van diverse milieustrategieën. Hij leidt onder andere Impax’s macro-economische onderzoeksproces. Hubert Aarts beheert voor BNP Paribas Investment Partners beleggingsfondsen die gericht beleggen in bedrijven die goed op duurzaamheidsvraagstukken in weten te spelen.

Nieuws

Op zoek naar echt duurzaam

Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die echt duurzame oplossingen bieden. Hoe vindt u die tussen die 1.600 anderen?

Kinderarbeid, clustermunitie, milieuvervuiling, daar willen beleggers meer en meer niets mee te maken hebben. Waarschijnlijk – hopelijk – wordt uw geld belegd in bedrijven die zich volgens het boekje gedragen, voldoen aan alle milieunormen en hun werknemers behandelen zoals verwacht wordt.

Maar kijkt u nu eens in de spiegel. Kan het nu niet beter, écht beter, met uw beleggingsportefeuille? Binnen bijvoorbeeld venture capital hebben we op dat gebied al flinke vooruitgang gezien. Investeerders zoeken naar bedrijven die zich positief onderscheiden van de massa, bedrijven die oplossingen aandragen voor de gigantische hoeveelheden afval, de vervuilde lucht die leven op sommige plekken bijna onmogelijk maakt.

Aandelenbeleggers lopen wat dat betreft een beetje achter. Soms slaan ze zelfs helemaal de plank mis. Er zijn talloze voorbeelden van echt goede bedrijven. Neem Kingspan, een bedrijf dat hoogwaardig isolatiemateriaal produceert. De producten die Kingspan in een jaar op de markt brengt, verminderen tijdens hun bestaansleven de CO2-uitstoot met 1,7 miljoen ton.

Het is aan ons

Ook al stoot Kingspan zelf jaarlijks 0,1 miljoen ton CO2 uit. Voor veel beleggers betekent die uitstoot echter een uitsluiting uit hun milieuvriendelijke strategie. Het bedrijf vervuilt en wordt bij voorbaat al aan de zijlijn geplaatst. Een goede analyse had uitgewezen dat de producten van Kingspan juist de oplossing zijn voor minder CO2 uitstoot in de toekomst.

Maar men moet hier dus een specialistische belegger voor inschakelen, die weet waar hij over praat. U en ik, we maken ons allemaal zorgen om het klimaat. Het is prijzenswaardig dat beleggers het belang van op een duurzame wijze beleggen steeds meer gaan inzien.

Het is aan ons, specialisten op dit gebied en aanbieders van beleggingsfondsen om dit om te zetten in de klinkende munt van de toekomst.

Hubert Aarts is Managing Director of Listed Equities bij Impax Asset Management, partner van BNP Paribas Investment Partners. Dit document dient enkel ter informatie en is geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de beschreven financiële instrumenten en is geen beleggingsadvies. Lees hier de volledige disclaimer van BNP Paribas Investment Partners.

Lees meer

Assetallocatie