Hubert Aarts is Managing Director of Listed Equities bij Impax Asset Management, de BNP Paribas Investment Partner-partner die zich bezighoudt met het beheer van diverse milieustrategieën. Hij leidt onder andere Impax’s macro-economische onderzoeksproces. Hubert Aarts beheert voor BNP Paribas Investment Partners beleggingsfondsen die gericht beleggen in bedrijven die goed op duurzaamheidsvraagstukken in weten te spelen.

Nieuws

Beleggen in een ander klimaat

Klimaatverandering is een van de grootste risico’s voor de wereldeconomie. Niet voor beleggers. Focus op de eindgebruikers.

Terwijl de zwarte wolken van de wereldwijde crisis nauwelijks zijn opgetrokken, dient zich een nieuwe storm aan. U was wellicht even afgeleid door het geraas van tuimelende aandelen, hard kelderende rentes en explosieve subprime beleggingen.

Ongetwijfeld ging uw aandacht vooral uit naar het bouwlawaai van de stormwering die in zowel de VS, Japan als Europa werd opgetuigd. Maar ondertussen bleef de wind vanuit verschillende hoeken gestaag onheilspellende donderwolken onze kant op blazen.

Klimaatverandering is de komende dertig jaar een van de grootste risico’s voor de wereldeconomie. Het goede nieuws is dat dat voor u als belegger niet het einde van de wereld betekent. Daarover later meer. Als u passief belegt, bijvoorbeeld in de MSCI World, bevindt 7,5% van uw geld zich in energiebedrijven.

Focus op eindgebruiker

Stel dat een deel van de activa op hun balans niet kan worden verbrand, zijn de waarderingen van deze bedrijven dan te hoog? Veel beleggers zijn zich bewust van dit risico, maar tegelijkertijd bang dat het niet langer beleggen in energie-aandelen de performance en volatiliteit van hun portefeuille negatief zal beïnvloeden.

Beleggers kunnen echter hun blootstelling aan energie behouden zonder direct in mogelijk waardeloos bezit te beleggen. Ze kunnen focussen op de eindgebruiker (verwarming, koeling, verlichting, transport, motoren en elektrische apparaten) en technologieën, producten en diensten die hetzelfde bereiken maar daarbij minder energie gebruiken.

De markt voor bedrijven die de efficiëntie weten te vergroten en de impact op het milieu verminderen, groeit snel. Het universum voor bedrijven in alternatieve energie is groot en divers: momenteel zijn er bijna 1600 bedrijven met een gezamenlijke marktkapitalisatie van meer dan 4,4 biljoen (bron: Impax/Factset).

Hoge drempels

Vaak zijn de toetredingsdrempels voor deze markten hoog, vanwege de innovatieve technologieën en het intellectueel eigendom. Als belegger kijkt u naar een lange periode van superieure groei, die nog eens gesterkt wordt door toenemende milieuregulering.

Overigens, in tegenstelling tot wat veel mensen denken is alternatieve energie niet alleen succesvol omdat het afhankelijk is van subsidies. Deze veronderstelling verbergt een bredere waarheid: bijna alle energie wordt op een of andere manier gesubsidieerd.

De International Energy Agency berekende dat de wereldwijde winning van olie, gas en kolen in 2013 een totaal van 550 miljard dollar aan subsidies ontving, vergeleken met 120 miljard voor duurzame energie. Beleggers in duurzame energie hebben het de laatste jaren moeilijk gehad.

Slimme meters

Nu kunnen ze echter profiteren van diverse ontwikkelingen. De afnemende kosten voor technologie zorgen voor groei in nieuwe regio’s en in landen die geen subsidie kennen. Markten als China en Japan kiezen in rap tempo voor zonne-energie.

Waar conventionele energie nog op grote schaal werd gegenereerd, wordt duurzame energie meer kleinschalig verspreid waardoor interessante beleggingsmogelijkheden in infrastructuur ontstaan.

Gebrek aan investeringen in het verleden in combinatie met veranderende weerpatronen zorgt voor nieuwe uitdagingen die vragen om technologisch hoogwaardige aanpassingen zoals standby-generatoren, slimme meters, vraagresponssystemen en bijbehorende software. Was u het bijna vergeten? Na regen komt zonneschijn.

Hubert Aarts is Managing Director of Listed Equities bij Impax Asset Management, partner van BNP Paribas Investment Partners. Dit document dient enkel ter informatie en is geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de beschreven financiële instrumenten en is geen beleggingsadvies. Lees hier de volledige disclaimer van BNP Paribas Investment Partners.

Lees meer

Impact beleggen