Nieuws

Griekenland en verder niks

De ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de eurozone stemmen tevreden. Griekenland valt uit de toon, aldus Ethenea.

De ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de eurozone stemmen tevreden. Alleen Griekenland valt uit de toon. Dat schrijft Yves Longchamp van het Zwitserse Ethenea Independent Investors in het maandelijkse Marktcommentaar.

De situatie in Griekenland wordt gekenmerkt door de belabberde staat van de banken. Grieken lijken het vertrouwen in de banken te hebben opgegeven. Alleen strenge kapitaalcontroles voorkomen een volledige run op de bank. Dat gebrekkige vertrouwen wordt op haar beurt veroorzaakt door het falen van de Griekse regering.

Die slaagt er niet in om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. Door het instorten van de binnenlandse kredietverlening is de werkloosheid verder gestegen. De rest van de eurozone heeft opvallend weinig last van de Griekse perikelen.

Export niet de motor

Spanje groeit gestaag door, terwijl Italië en Frankrijk hoopvolle tekenen van groei laten zien. Duitsland mindert wat vaart, maar over het algemeen is de situatie in deze landen, die driekwart van het nationale inkomen in de eurozone uitmaken, hoopgevend.

Het is opvallend dat de export in de eurozone niet de motor blijkt te zijn, die men zou verwachten. De daling van de euro ten opzichte van de belangrijkste andere valuta zou voor een stimulans van de export moeten zorgen, maar dit gebeurt vooralsnog niet.

Lage olieprijs dempt groei

Wellicht dat de stroef draaiende Aziatische economie daar debet aan is. Alles wijst erop dat de Verenigde Staten vanaf september te maken zal krijgen met de eerste van een serie renteverhogingen.

De werkgelegenheid trekt nog altijd fors aan, terwijl de inflatie onder controle blijft vanwege de lage olieprijs. De Amerikaanse groei zou verder aan kunnen trekken als de dollar niet verder apprecieert.

De banengroei vindt in de Verenigde staten vooral plaats in de dienstensector. De lage olieprijs heeft voor het inklappen van de investeringen in die sector gezorgd. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de investeringen in exploratie, schachten en boorputten met meer dan 50% gedaald.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?