Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine.

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Timing is heel belangrijk

Een combinatie van inkomen en vermogensgroei, dat zijn de twee doelen van Van Poucke. Daar is veel vraag naar, zo blijkt.

Het BNPP L1 Multi Asset Income-fonds is niet het grootste fonds dat zich in Europa richt op de combinatie van aandelenbeleggen voor het dividend en vastrentend beleggen voor de coupon, maar met een trackrecord van tien jaar wel een met veel ervaring.

Fondsmanager Bart van Poucke vertelt: “Ons team is gespecialiseerd in multi- asset-beleggen en beheert meer dan 50 miljard euro in zulke portefeuilles. Het idee achter het fonds is een stabiel inkomen te genereren door het risico te spreiden en met name te beleggen in aandelen met een aantrekkelijk dividend en obligaties met een aantrekkelijke coupon."

"Historisch bedraagt het dividendrendement van het fonds 4%. Daarnaast streeft het fonds naar vermogensgroei door waardegroei van de beleggingen. De portefeuille bestaat aan de aandelenkant momenteel onder andere uit vastgoedbeleggingsfondsen. Die keren een aantrekkelijk dividend uit. Aan de obligatiekant zijn vooral high yields en (staat)obligaties uit opkomende markten die voor het meeste rendement zorgen."

Maar uit het oogpunt van spreiding zit het fonds van Van Poucke ook in staatsobligaties. “Staatsobligaties uit de periferie van Europa bieden de meest aantrekkelijke rendementen en bij die landen voelen we ons ook wat comfortabeler bij een langere duration. In de Europese kernlanden hebben we een lagere allocatie en een wat kortere duration. Gezien het beleid van de ECB verwachten we geen directe rentestijging in de Eurozone.”

Van Poucke ziet de laag renderende staatsobligaties uit Europese kernlanden vooral als risicospreiding, als risicomatras voor als het bijvoorbeeld bij een van de geopolitieke brandhaarden in de wereld misgaat, legt hij uit.

Van de VS naar Europa

De strategen en economen van het multi-assetteam hebben meer en meer de voorkeur voor het relatief goedkopere Europa ten opzichte van de VS. Het fonds beweegt steeds meer naar Europese aandelen, vanwege de steun van de ECB, de rally die de VS al achter de rug heeft en door de sterke dollar. Van Poucke hanteert geen benchmark, dus hij is vrij om daar te beleggen waar naar verwachting de beste risico-rendementsverhouding te behalen valt.

Het belangrijkste is volgens Van Poucke om het renterisico uit de portefeuille te houden. Dat is best lastig, want dat lukt het eenvoudigst met kortlopende obligaties, maar daarmee laten beleggers mogelijk weer rendement liggen. “Timing is heel belangrijk. Zeker nu de Fed de renteverhogingen weer verder naar achteren in het jaar lijkt te duwen.”

Wat betreft de volatiliteit van het fonds: de verwachting is dat die op lange termijn tussen de 8 en 10% zal liggen. “Nu is dat vanwege de lage marktvolatiliteit lager, maar ik verwacht dat we een periode krijgen van meer volatiliteit, dus dan zal onze volatiliteit van 6% wat oplopen.”

Maar die oplopende volatiliteit is volgens Van Poucke zeker niet iets negatiefs: “Daar moet je als middellangetermijnbelegger doorheen kijken. Volatiliteit betekent voor ons een actiever in- en uitstapbeleid voor aandelen. Elke daling opent nieuwe perspectieven om goedkoper in te stappen.”

Een miljard onder beheer

Bart van Poucke en zijn team timmeren ondertussen flink aan de weg met het fonds. Nu is het vooral een fund of funds. Zo’n 85% van het fondsvermogen is belegd in andere beleggingsfondsen. Het is de bedoeling dat het fonds op korte termijn nog maar voor 10% in andere fondsen belegt en dus ook geschikt wordt als fonds voor andere fund-of fundbeleggers.

Daarvoor moet wel het prospectus worden gewijzigd en dat zal naar verwachting deze zomer gebeuren. Maar dat is zeker de moeite. Beleggers tonen de afgelopen tijd veel interesse in de multi-assetstrategie. In drie maanden tijd groeide het fondsvermogen van 500 miljoen naar 1 miljard euro.

Klik op de afbeelding voor alle fondsdata.
Bron: Morningstar en BNP Paribas IP, peildatum 26 maart 2015. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in IEXProfs magazine nummer 28, 2015.


Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus