Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs.

Hij is sinds 2001 actief in de financiële journalistiek met een uitgebreid freelance-verleden en een lange geschiedenis bij IEX. Hij is ook de bedenker en samensteller van de IEX Fonds 40 en de IEX Defensieve 30

. Sinds 2015 is Van Kleef chief editor Investment Writing & Translations bij Robeco.
Nieuws

Alles op aandelen en vastgoed

Bill McQuaker zat heel goed met zijn voorspellingen voor 2014. Voor 2015 is hij een stuk optimistischer gestemd.

Een jaar geleden zat Bill McQuaker verdacht goed met zijn voorspellingen voor 2014. De Brit, hoofd multi assets bij Henderson, zette in op Japan, voorspelde groeivertraging in China, voorzag meer volatiliteit op de markten en vond het nog te vroeg om weer vol enthousiasme in opkomende markten te stappen.

Goed, in staatsobligaties zag McQuaker weinig heil, net als 99% van de beleggers en dat pakte even iets anders uit, maar het alternatief dat hij aandroeg, Brits commercieel vastgoed, deed het nog beter. Een prima score, derhalve en de moeite waard om ook de visie over 2015 eens te peilen. Die is in elk geval wat het laatste punt betreft niet veranderd.

Van de vastrentende markt verwacht McQuaker weinig. Hij houdt vast aan zijn pessimistische blik op staatsobligaties, simpelweg omdat die een scenario van lang aanhoudende stagnatie inprijzen, bijvoorbeeld voor de Duitse markt. Dat is een toekomstbeeld dat er niet in gaat bij McQuaker. “Het is niet waarschijnlijk dat we nog eens vijf magere jaren tegemoet gaan. Duitsland is over vijf jaar in een zichtbaar betere gezondheid, denken we”.

De economische cyclus keert ook highyieldobligaties de rug toe. Volgens McQuaker is het opvallend dat die categorie niet meedeed met de herstelrally vanaf medio oktober. “Dat is consistent met wat je kan verwachten in de tweede helft van een cyclus. De hogere volatiliteit is niet gunstig voor high yield. En de spread is ook niet echt aantrekkelijk meer.”

Toch is het de enige obligatiesoort waarin McQuaker nog wat potentie ziet. “We hebben nog steeds wat high yield in portefeuille, niet heel veel en niet met veel overtuiging. Maar als bedrijven blijven groeien en die groei kunnen versnellen, dan valt er nog wel een casus te maken. Je strijkt de coupon op, het risico’s op defaults is beperkt en je hebt geen druk aan de duration-kant. In dat scenario kun je nog wel één aardig jaar hebben.”

Commercieel vastgoed
Veel enthousiaster is McQuaker over Brits vastgoed. Hoewel die in Nederland vooral de media haalt met bubbelverhalen, ziet hij vooral kansen. “We zitten daar nu twee jaar in en het idee erachter is heel eenvoudig. We kregen een yield van 5%, er was sprake van kwaliteitsvastgoed met goede huurders. Zelfs als we geen kapitaalgroei op die belegging zouden zien, ontvingen we toch die coupon van 5%.” Kortom, daar konden ze zich geen buil aan vallen.

“Nu zie je een iets lagere yield, maar daar staat kapitaalgroei tegenover. Als je commercieel vastgoed afzet tegen staatsobligaties, dan heb je het over 4,5% reële rente versus 0%. Met een beetje meer risico, natuurlijk.” Maar McQuaker denkt dat de Britse economie verder aan blijft trekken en zeker in het centrum van Londen is er ruimte voor verdere prijsstijgingen. McQuaker is sowieso opvallend optimistisch over 2015, ook voor aandelen.

De reden daarvoor is in één woord kort samen te vatten, de olieprijs. Die gaat als een wereldwijde belastingverlaging doorwerken in de economie, en het consumentenvertrouwen en –bestedingen aanjagen. De VS en Japan, maar ook groeilanden als India en Turkije plukken daar de vruchten van. En, misschien nog wel het belangrijkst, het verlicht de druk op de belangrijkste centrale banken, die daardoor een renteverhoging voor zich uit kunnen schuiven.


Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie