Nieuws

Winstgroei Europa eist hervormingen

Op basis van de ebitda doen Amerikaanse bedrijven het al langere tijd beter dan hun Europese tegenspelers.

Het valt niet mee om de winstontwikkeling van bedrijven internationaal te vergelijken. Een manier om ernaar te kijken is gebruik te maken van het brutobedrijfsresultaat voor aftrek van de overheadkosten. Op basis van de ebitda doen Amerikaanse bedrijven het al langere tijd beter dan hun Europese tegenspelers, constateren Jeremy Lawson en James McCann van Standard Life Investments. Sinds 1995 is de ebitda in de VS met 5,1% op jaarbasis gestegen, terwijl Europa op 3,3% bleef steken. Sinds de eurocrisis is Europa helemaal achterop geraakt.

De beide economen signaleren echter een kentering, de ebitda in Europa lijkt aan de beterende hand te zijn. In het VK is de ebitda 3,5% gestegen en in de eurozone met 2,2%. In de VS dipte de ebitda juist, maar de economen van SLI verklaren dat uit de weersomstandigheden, het heeft niets te maken met een verandering in de vooruitzichten voor de bedrijven. De komende kwartalen verwachten zij dan ook daar een herstel van de ebitda-trend te zien.

Bedrijven in Europa hebben een moeilijker tijd achter de rug, vergeleken met branchegenoten uit andere landen. In de eurocrisis daalde de ebitda kwartaal na kwartaal. Sinds 2013 zit er een lichte verbetering in, omdat de economische situatie wat stabiliseerde. 

De 2,2% groei die Europese bedrijven nu weten te realiseren, is slechts de helft van de groei die voor de crisis genoteerd werd. Maar de oude glorietijden zullen voorlopig niet herleven, vreest SLI. De giftige cocktail van lage inflatie en traag economisch herstel maakt het onwaarschijnlijk dat de bedrijfswinsten op korte termijn zullen terugkeren op het niveau van 4% tot 5%, zoals dat voor de crisis was. Om dat mogelijk te maken zijn een ruimer monetair beleid en economische hervormingen noodzakelijk.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie