Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs.

Hij is sinds 2001 actief in de financiële journalistiek met een uitgebreid freelance-verleden en een lange geschiedenis bij IEX. Hij is ook de bedenker en samensteller van de IEX Fonds 40 en de IEX Defensieve 30

. Sinds 2015 is Van Kleef chief editor Investment Writing & Translations bij Robeco.
Nieuws

"Gouden koopkans in EMD"

Emerging Markets Debt biedt na volatiliteit gouden koopkans, volgens Aberdeen's Brett Diment. Fidelity stemt er mee in.

"A golden buying opportunity". Dat liegt er niet om. En met die woorden typeert Brett Diment, hoofd emerging markets & sovereign debt bij Aberdeen Asset Management de huidige situatie rond schuldpapier uit opkomende landen. Waar beleggers risico's afbouwen en zowel aandelen als obligaties uit opkomende markten (EMD) massaal hebben gedumpt in de afgelopen maanden, ziet Diment die gouden koopkans. 

En de schuld van de huidige turbulentie in alles wat je onder de tweeletternoemer EM kunt vangen, wordt toegewezen aan onevenwichtigheden, bijvoorbeeld op de balans van landen als Turkije en Zuid-Afrika. Twee van de grotere opkomende markten die zwaar onder vuur zijn komen te liggen door zware tekorten: te weinig export, te veel import. En die tekorten worden niet meer aangevuld door buitenalndse kapitaalstromen, vrezen belegegrs, nu de Federal Reserve begint met afbouw van liquiditeitsinjecties.

Volgens Diment kunnen opkomende markten echter prima leven met account deficits, zolang die binnen de perken blijven. Mexico en Brazilië zijn daarvan goede voorbeelden. Mexico omdat het steeds beter in staat is te concurreren met een land als China en omdat het hervormingen op de arbeidsmarkt doorvoert, Brazilië omdat het structurele problemen als gebrekkig onderwijs en inkomensongelijkheid aanpakt. Daarnaast profiteren beiden economieën volgens Diment van directe buitenlandse investeringen en die zijn een stuk stabieler dan beleggingen in aandelen en obligaties vanuit het buitenland.

Fragile Five?
Ja, er wordt door beleggers met zorg gekeken naar de Fragile Five - vijf opkomende landen die de nodige tegenwind het hoofd moeten bieden: naast Turkije en Zuid-Afrika zijn dat India, Indonesë en Brazilië. Maar beleggers vergeten dat er ook veel opkomende landen zijn met overschotten. Landen als China, Maleisië, Filippijnen, Vietnam en Nigeria. Beleggers hebben dus ruimte om de zwakke broeders te vermijden en uit te wijken naar sterkere spelers, betoogt Diment. 

Die vijf landen - en volgens Diment zijn er nog wel meer op te sommen - hebben sterke wind in de rug door de demografische ontwikkeling, een grote jonge en ambitieuze bevolking. Nigaria is het beste voorbeeld van wat Diment 'demographic dividend' noemt. De bevolking groeit de komende 25 jaar van 175 naar 440 miljoen mensen terwijl het aantal mensen dat te oud of te jong is om te werken nihil is en blijft. 

Diment erketnt dat er andere factoren een rol spelen in opkomende landen en politieke instabiliteit is wat dat betreft een voor de hand liggende, met de ontwikkelingen in Rusland en de Oekraïne op het netvlies gebrand. Zowel op Russische als Oekraïnse obligaties wordt door EMD-beleggers geld verloren en in Egypte was het de afgelopen maanden niet veel beter. Maar ook op politiek gebied, wereldwijd, ziet Diment duidelijke verbeteringen.

"De progressie naar meer stabiele politieke situaties is een ontwikkelingen die nauwelijks wordt opgemerkt door de media. Verklaarbaar, omdat de focus als vanzelfsprekend ligt op de negatieve en meer spectaculaire gebeurtenissen." Diment denkt dat de gevolgen van tapering een reeëler gevaar zijn dan politieke instabiliteit voor EMD-beleggers. Maar ook dat risico wordt overschat.

"Voor veel ontwikkelde landen kunnen de prijzen van staatsobligaties maar één kant op, naar beneden, omdat de rente gaat stijgen. In veel opkomende markten zullen we opwaartse en neerwaartse bewegingen zien omdat sommige beleggers geld zullen onttrekken en andere juist koopkansen zien." Diment behoort duidelijk tot die laatste categorie.

Alternatief
"Het is per definitie geen goed idee om ergens in te beleggen bij gebrek aan alternatieven", stelt Diment, "maar wie de EMD-markt analyseert kan dat niet doen zonder de onaatrekkelijke waardering en fundamentals van veel ontwikkelde markten in ogenschouw te nemen." De rentevergoeding op staatsobligaties uit ontwikkelde landen is laag, ondanks dat de schuld-BNP ratio veel hoger is dan in veel opkomende landen. 

Kortlopende staatsobligaties uit Nigeria - in lokale valuta, en dat is additioneel risico natuurlijk - hebben een yield van 12 of 13%. Diment noemt die "relatively safe". Het valutarisico maakt ze iets riskanter, "maar in een gespreide EMD-portefeuille mag local currency niet ontbreken." De yield is vaak fors hoger en wordt de komende jaren gestut door de aanwas van lokale institutionele beleggers en de groeiende middenklasse.

Het is, kortom, volgens Diment geen goed moment om in razende paniek overboord te springen. In tegendeel, volatiliteit biedt nieuwe kansen om in te stappen. Of zoals Diment het verwoordt: "Unjustified market nervousness is always the friend of the long-term investor." Daarbij is 'lagetermijnbelegger' wel cruciaal. Net als een sterke maag en dito zenuwstel. Maar wie tijd heeft, heeft kansen in EMD. Dat was zo en is met de huidige crisis niet veranderd. 

Stabiel bovenin de subtop
Maar, vraagt u zich wellicht af, maakt Diment zijn woorden ook waar? Een terechte vraag, vooral gezien het feit dat u de laatste weken links en rechts ongetwijfeld advertenties van Aberdeen over het EMD-thema bent tegengekomen - ook op dit platform. Welnu, Zeker het moeilijke laatste jaar blijft Aberdeen Select Emerging Markets Bond Fund wat achter op de index. Ook over de afgelopen drie jaar is er daardoor een lichte underperformance. Over de laatste vijf jaar presteert het fonds wel beduidend beter dan de index (+2,6% per jaar). 

Vergelijken we het fonds met de peers, dan zien we dat het fonds steeds en het bovenste of tweede kwartiel zit. Alleen dit jaar zit het even tegen, maar we hebben nog negen maanden te gaan. over drie en vijf jaar zit het fonds netjes in het eerste kwartiel, respectievelijk als 39e van 304 en als 20e van 156 fondsen. Daarmee draagt het prima zijn steentje bij aan de reputatie van Aberdeen als emerging markets-pionier. 

Het fonds is in elk geval geen cowboyfonds dat het ene jaar stoer bovenaan prijkt en een jaar later onder de hoeven van het eigen paard vertrappeld wordt. Stabiel bovenin in de subtop, en dat is - hoe gek dat ook klinkt - voor een fonds eigenlijk best okay. 

 

Ondertussen, een stukje verderop
En ook Fidelity Worldwide Investment is enthouiast over emerging markets debt, blijkt uit de ‘Fixed Income Q2 Outlook’. De wereldwijde obligatiemarkten hebben zich het eerste kwartaal tegen de verwachting in vrij goed gehouden, stelt de vermogensbeheerder. "Voor de komende maanden lijken de obligaties in de opkomende landen beleggers de meest aantrekkelijke opties te bieden. De risico’s in deze landen zijn groter, maar yields van 6% tot 7% zullen voor veel beleggers moeilijk te negeren zijn."

Enkele hoofdpunten uit het rapport zijn:

  • In het beleggingssegment vastrentende waarden zijn opkomende markten momenteel het meest aantrekkelijk wat betreft waarderingen.
  • De risico’s blijven aanwezig, zeker op het politieke vlak, maar beleggers zullen deze marken wellicht toch willen betreden door de hogere rendementen.
  • De volatiliteit in de opkomende landen was dit jaar hoog, vooral door de minder goede economische cijfers uit China en de situatie in Oekraïne. Desondanks hebben obligaties het hier goed gedaan, zowel staatspapier als bedrijfsobligaties staan dit jaar rond 2% in de plus.
  • In de ontwikkelde landen hebben Treasuries het met een plus van 1,4% goed gedaan, maar aangezien de tapering eind dit jaar zal aflopen verwachten we afvlakkende rendementen. In de eurozone liggen de beste mogelijkheden vooralsnog in de periferie, maar terwijl de economie groeit begint de hervormingsmoeheid toe te nemen.
  • Beleggers kunnen in plaats van conventionele staatsobligaties beter kijken naar inflation linked securities. Deze behaalden een positief rendement in het eerste kwartaal. De gematigde inflatieverwachting voor de rest van het jaar maakt dat ze momenteel een aantrekkelijke optie zijn.

Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?