Nieuws

Beleg in waar je bang voor bent

Ben je bang voor opkomende markten? Beleg erin. Dat is de basis voor stevige langetermijnprestaties.

Ben je bang voor opkomende markten? Beleg erin. Dat is de basis van gediversifieerde portefeuilles met stevige langetermijnprestaties.

Hoe verwarrender de markten lijken te worden, hoe meer beleggers behoefte hebben gehoor te geven aan de roep om logica in hun hoofd. Marketwatch hoopt dat die roep beleggers herinnert aan hun langetermijnplannen.

Voor het nieuwe beursjaar begon, adviseerden veel marktkenners minder obligaties te kopen. Niet alleen vanwege de verwachte stijging van de rentetarieven, maar ook vanwege de lastig te behalen rendementen zonder significante risico’s. Diezelfde adviseurs stelden dat het verstandig was om geld te steken in opkomende markten. Maar toen beleefde de obligatiemarkt ineens een geweldige januarimaand en maakten opkomende markten een duikvlucht.

Onrealistische tijdshorizon
Moeten we onze strategieën herzien, net als al deze paniekverkopers? Nee, is het antwoord van de geïnterviewden van Marketwatch. Veel mensen geven de markt de schuld wanneer ze iets kopen wat niet goed werkt en schrijven het succes toe aan zichzelf wanneer ze iets kopen wat wel goed werkt.

Maar als ze beter kijken, zullen ze zien dat het niet de belegging is die niet goed presteerde, maar dat ze een onrealistische tijdshorizon in hun hoofd hadden, aldus Donald MacGregor van MacGregor-Bates Inc. Want als je aandelen in opkomende landen kocht vanwege hun potentie in de komende vijf of tien jaar en je verkoopt ze vanwege afgelopen maand, dan moet je volgens hem een hartig woordje met jezelf – of met je adviseur – spreken.

Uit de gratie
Ondanks het januariplaatje zijn de opvattingen van marktvorsers over obligaties en opkomende markten niet gewijzigd. Zelfs al dalen aandelen in opkomende markten tot halverwege het jaar met zo’n 15%, dan nog zal dat niets veranderen aan de positieve vooruitzichten voor de komende drie tot vijf jaar. 

Goed gediversifieerde portefeuilles bevatten altijd een beleggingscategorie die op dat moment uit de gratie is. Opkomende markten zullen slecht blijven presteren tot het moment dat ze dat niet meer doen en dat is het moment waarop diversificatie gecombineerd met gedisciplineerde herbalancering beloond zal worden, in de woorden van Dan Dorval van Dorval & Chorne Financial Advisors.

Iemand die zegt 'ik ben een langetermijnbelegger' maar zich vervolgens laat leiden door zijn of haar emoties bij 5%-schommelingen in de markt, is geen langetermijnbelegger. Punt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie