Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

“Alles is gericht op duurzame langetermijngroei”

De fondsmanagers van het GuardCap Emerging Markets Equity Fund voelen zich comfortabel met de Chinese posities, want in de tweede economie ter wereld zijn volgens hen voldoende kwaliteitsbedrijven te vinden voor een aantrekkelijke prijs.

Simon Melluish, Client Portfolio Manager van het Emerging Markets Team van GuardCap Asset Management (AM), is nauw verbonden aan het GuardCap Emerging Markets Equity Fund. Het opkomende marktenfonds is slechts een van de twee fondsen dat het eigenzinnige Britse fondsenhuis aanbiedt. Het andere fonds is belegd in wereldwijde aandelen.

De selectieve aanpak is ook terug te zien in het beleggingsbeleid van het GuardCap Emerging Markets Equity Fund. Met slechts 26 posities in de portefeuille hebben we hier te maken met een high confiction-fonds. Alleen bedrijven die op de lange termijn duurzame groei kunnen genereren, verdienen volgens Melluish een plaats in de geconcentreerde fondsportefeuille. Het is een heel verschil met de benchmark die ongeveer 1400 aandelen telt.

Bijzonder is ook hoe lang posities worden aangehouden, vertelt Melluish. “De hele beleggingsstrategie draait om de lange termijn. Terwijl China aandelen gemiddeld niet langer dan 50 dagen worden vasthouden, kiest het fondsteam ervoor om posities gemiddeld 5 jaar aan te houden. Dit is een stockpickersfonds waarbij naast de kwaliteit van een bedrijf ook de waardering van groot belang is.”

Simon Melluish

Simon Melluish van GuardCap

Waarom zouden beleggers GuardCap Emerging Markets Equity Fund overwegen?

Simon Melluish: “Het begint met de actieve benadering van het fondsteam. Twintig jaar geleden kochten beleggers vooral aandelen in de opkomende markten vanwege de bovengemiddeld hoge economische groei in deze landen. Dat pakte niet altijd even goed uit. In de opkomende marktenindex overheersen cyclische- en grondstoffenbedrijven met een relatief lage markttoetredingsdrempel en met een niet al te beste corporate governancecultuur."

"Inmiddels tellen de opkomende markten ook kwaliteitsbedrijven met ijzersterke concurrentieposities, duurzame winstgroei en solide balansen die profiteren van lange-termijn-groeitrends. Nog beter is het als deze bedrijven worden bestuurd door mensen die voor de lange termijn gaan en goede ESG-cijfers kunnen overleggen. Dit in combinatie met een relatief lage waardering beschermt tegen economische tegenwind.”

Wat zijn de belangrijkste groeitrends die het rendement van het fonds moeten stuwen?

Melluish: “De belangrijkste trend is toch de consumptiegroei, gedreven door macro-economische groei. In 2030 zal 60% van de wereldwijde middenklasse in de opkomende markten wonen.
Ten tweede wordt er veel groei verwacht van financials. Minder dan 20% van de mensen in de opkomende banken lenen van banken en verzekeraars, in tegenstelling tot 60% in volwassen landen. Daarnaast stappen steeds meer mensen in de opkomende markten over van cash naar digitaal betalen. Uitgaven worden steeds meer gedaan met de mobiel.
Ten slotte zullen de grote investeringen van opkomende markten in wetenschap en tech zich uitbetalen. Universiteiten in de opkomende markten leveren steeds meer afgestudeerden af.”

De opkomende marktenindex wordt gedomineerd door Chinese bedrijven. Is dat terug te zien in de fondsportefeuille?

Melluish: “Zoals gezegd is de index voor het fondsteam niet leidend. Integendeel. 32% van de benchmark bestaat uit Chinese bedrijven. 400 van de 1400 namen in de index zijn van Chinese A-aandelen. Deze bedrijven hoeven minder streng te rapporteren dan bijvoorbeeld Chinese H-aandelen. Veel van de rapportages zijn bijvoorbeeld in het Chinees. Gelukkig kunnen twee van de vier teamleden Chinees lezen."

"China is belangrijk in de portefeuille omdat een deel van de hoge kwaliteitsaandelen in China te vinden zijn. Het gaat om negen van de 26 posities. Maar het grote voordeel van beleggen in de opkomende markten is de mogelijkheid om breed te spreiden. Chinese aandelen hebben in de afgelopen 15 maanden duidelijk minder gepresteerd. Onze posities in Mexico, India, Taiwan en Brazilië zorgden voor tegenwicht.”

U begrijpt waarom de prestaties van Chinese aandelen sinds begin vorig jaar tegenvielen?

Melluish:  “Na een sterk 2020 - Chinese A-aandelen stegen gemiddeld met 30% - was 2021 inderdaad een heel lastig beursjaar met een Chinees beursverlies van 22%. China was vorig jaar na Pakistan zelfs de slechtst presterende beurs wereldwijd. In 2020 profiteerde Chinese aandelen van het Chinese succes om de coronapandemie te beteugelen, maar vervolgens kregen beleggers in 2021 te maken met meer regulatie. Dat kwam als een verrassing, want in tegenstelling tot het Westen is er in China geen consultatie vooraf. Dat leidt tot onzekerheid. Daarnaast is Chinees vastgoed hard getroffen en heeft het strenge Chinese Covidbeleid geleid tot nieuwe lockdowns.”

Waarom zouden beleggers desondanks in China belegd moeten zijn?

Melluish: “Wij denken dat China te groot is om te kunnen negeren. 160 Chinese steden hebben inmiddels meer dan 1 miljoen inwoners. Het land heeft het langste hoge snelheidstreinnetwerk ter wereld. Daar komen de komende jaren nog eens 12.000 kilometer bij, meer dan wat er nu in Duitsland en Japan ligt. De verwachting is ook dat de Chinese regulatiedrang vanaf nu minder wordt. We hebben het ergste wel gehad."

"De Chinese regulatiedrang wordt vanaf nu minder"

"Verder is een belangrijke doelstelling van president Xi om via het common prosperity-beleid meer mensen uit de armoede te helpen. Het doel is om Chinese burgers in 2035 2,5 rijker te maken dan nu. Dat komt overeen met een jaarlijkse economische groei van 5%. Dat is ambitieus voor een grote economie zoals die van China is. De Chinese groeidoelstelling moet leiden tot 2,5 biljoen dollar aan extra consumentenbestedingen in de periode tot 2035.”

China is nog altijd een opkomende markt. Wanner zou het land kunnen toetreden tot de volwassen markten?

Melluish: “Dat kan nog een hele tijd duren. Grote delen van Chinese de economie zijn inmiddels al volwassen, maar belangrijke zaken zoals persvrijheid en vrije verkiezingen zijn in China afwezig. Ook zullen Chinese bedrijven hun rapportages moeten verbeteren. Desondanks zou het vreemd zijn als wat binnenkort de grootste economie ter wereld is nog geruime tijd opkomend zal blijven.”

Beleggen in China is dealen met grote ESG-problemen. Hoe gaat het fondsteam daarmee om?

Melluish: “ESG is een onderdeel van het beleggingsproces. Een van de belangrijke kwaliteitseisen is duurzame groei. Zonder duidelijke ESG-principes is het voor bedrijven onmogelijk duurzame groei te realiseren. Alle bedrijven in de portefeuille hebben daarom een hoge ESG-score.”

"Zonder duidelijke ESG-principes is het voor bedrijven onmogelijk duurzame groei te realiseren"

Op dit moment is het oorlog in Oekraïne. Heeft het conflict geleid tot portefeuille-aanpassingen?

“Nee, de portefeuille heeft geen direct exposure naar Rusland en Oekraïne. Natuurlijk zijn er de wereldwijde effecten van de gestegen grondstoffenprijzen. Dat kan de bedrijfswinsten raken maar dat is geen reden het beleggingsbeleid te veranderen.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen