Column

Smallcaps uit het verdomhoekje

Veel beleggers zitten volgens bfinance ten onrechte onderwogen in smallcaps, want de waarderingen zijn gunstig en actieve fondsmanagers kunnen hier hun volledige klasse tonen. Ook geven kleine aandelen extra spreiding en valt het met de volatiliteit juist reuze mee.

Beleggingsadviseur bfinance breekt in het rapport Time for Targeted Exposure een lans voor smallcaps. De afgelopen jaren stonden de kleinere beursfondsen in de schaduw van Big Tech en Fast Growth. Maar de kansen keren, zo denkt bfinance.

Er zijn verschillende redenen om positief te zijn, wat niet alleen met hoge verwachte rendementen te maken heeft. Smallcaps zijn ook een perfecte aanvulling op de portefeuille.

Zwaardere onderweging door ETF's

Een van de punten die bfinance in het rapport maakt, is dat beleggers altijd al onderwogen zijn geweest in smallcaps, maar het laatste decennium is dat nog eens drastisch toegenomen. Dat heeft onder andere te maken met de opkomst van passief beleggen, wat in het voordeel werkt van grote fondsen. Hetzelfde geldt voor de trend dat institutionele beleggers steeds meer wereldwijd willen beleggen in plaats van regionaal.

Om een voorbeeld te geven. Stel een Nederlands pensioenfonds wil een stukje PostNL verkopen in ruil voor een vergelijkbaar postaandeel in het buitenland. Dan komt hij waarschijnlijk uit bij veel grotere bedrijven zoals FedEx, UPS of Deutsche Post en niet bij bpost uit België.

Actieve managers kunnen hun kracht uitspelen

Bij grote bedrijven is het voor actieve fondsmanagers lastig om de markt te verslaan. Dat komt door de hoge omzetten en de enorme hoeveelheid research. Bij smallcaps is er veel minder research beschikbaar. 

Dat heeft voor- en nadelen. Doordat de meeste effectenhuizen zich concentreren op grote beursfondsen en de kleintjes links laten liggen, hebben beleggers er minder oog voor en blijven bepaalde ontwikkelingen vaak onopgemerkt. Dat leidt tot minder handel, een lagere waardering en een minder goed functionerende markt.

Het voordeel voor actieve managers is dat zij met goed speurwerk die marktimperfecties in hun voordeel kunen gebruiken. Bij de selectie hebben zij  daarvoor ook steeds betere tools tot hun beschikking zoals kunstmatige intelligentie.

"De meeste smallcap-fondsmanagers wisten de laatste jaren hun benchmarks te verslaan"

Volgens bfinance blijken hun vaardigheden uit de cijfers. De meeste smallcap-fondsmanagers wisten de laatste jaren hun benchmarks te verslaan, ook na aftrek van de beheerkosten.

Volatiliteit valt juist mee

Een vooroordeel over smallcaps is dat ze erg volatiel zijn. Maar volgens bfinance is dat te kort door de bocht. In werkelijkheid zorgen smallcaps zelfs voor minder volatiliteit in de portefeuille en voor meer diversificatie.

Dat laatste heeft onder andere te maken met het feit dat het smallcaps-universum groter is geworden. Vroeger ging het hoofdzakelijk om Amerikaanse aandelen en een paar Europese en Aziatische. Nu is de verdeling over landen en sectoren veel breder.

Hetzelfde geldt voor de verdeling over value- en groeiaandelen. De Amerikaanse smallcaps zijn vaak te bestempelen als value-aandelen, terwijl in emerging markets de groeiaandelen domineren.

Waar op te letten bij fondsselectie

Tot slot geeft bfinance nog wat tips over waar een belegger op moet letten bij de selectie van  smallcapfondsen.

  • Wat is de regiovoorkeur? Wil een belegger liever een globaal smallcapfonds die de flexibiliteit heeft om te wisselen van de ene naar de andere regio, of liever een fonds dat verplicht moet beleggen in een regio, bijvoorbeeld Europa of Azië?
  • Hetzelfde geldt voor de keus voor specialistische fondsen, zoals robotica, biotech, value of growth. Of toch liever een overkoepelend breed samengesteld smallcaps-fonds.
  • Houd goed in de gaten of een fonds zich houdt aan de gemaakte afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld de marktkapitalisatie, sectorale en regionale verdeling.
  • Een goede fondsmanager wisselt zelden van investment style. Is dat wel zo, dan is dat een slecht teken.
  • De beheer- en transactiekosten moeten transparant zijn en niet te hoog.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Assetallocatie