Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Amerikaanse zorgsector recessieproof

Mitch Unger van T. Rowe Price ziet mooie kansen voor de Amerikaanse gezondheidssector. Belangrijkste argumenten? De Amerikaanse bevolking vergrijst, wat veel extra zorg vraagt. Daarnaast bezuinigen consumenten in recessietijden het laatst op zorg.

"De gezondheidszorgsector bestaat uit een aantal subsectoren, met bedrijfsmodellen variërend van farmaceutische producten, waar bedrijven geavanceerde geneesmiddelen ontwikkelen voor de behandeling van kanker, ontstekingsziekten en andere aandoeningen, tot de consumentgerichte ziekenhuizen en aanbieders die klinische zorg leveren.

De rode draad in de zorgsector is dat veel van deze bedrijven hun omzet en winst consistent kunnen laten groeien, zelfs als het macro-economische klimaat tegenzit. Nu een recessie in de VS op de loer ligt, kan deze eigenschap van de gezondheidszorgsector zeer waardevol voor beleggers zijn.

Mitch Unger
Mitch Unger van T. Rowe price

Vooral vergrijzing ondersteunt sector

Er zijn twee belangrijke redenen voor deze veerkracht van de zorgsector. Ten eerste is de vraag naar gezondheidszorg niet-cyclisch - het is een van de laatste gebieden waar consumenten bezuinigen in moeilijke tijden. Ten tweede ondersteunen demografische trends de vraag naar gezondheidszorg. Sinds 2010 is het percentage Amerikanen van 65 jaar en ouder snel gegroeid, gedreven door de vergrijzing van de babyboomgeneratie; de stijgende levensverwachting zou de voortzetting van deze trend moeten ondersteunen.

Volgens projecties vanaf februari 2020 van het Amerikaanse Census Bureau zal tegen 2060 bijna een op de vier Amerikanen 65 jaar of ouder zijn, een stijging van 13% in 2010 en 17% in 2020. Natuurlijk neemt het gebruik van het gezondheidszorgsysteem toe met de leeftijd, waarbij mensen van 65 jaar en ouder per hoofd van de bevolking veel meer uitgeven aan gezondheidszorg dan jongere cohorten. Uit een onderzoek uit 2021 van de Kaiser Family Foundation bleek dat mensen van 65 jaar en ouder goed waren voor 35% van de uitgaven voor gezondheidszorg, ondanks dat ze slechts 17% van de Amerikaanse bevolking uitmaakten.

"Mensen van 65 jaar en ouder goed waren voor 35% van de uitgaven voor gezondheidszorg, ondanks dat ze slechts 17% van de Amerikaanse bevolking uitmaakten."

Deze demografische ontwikkeling zou de komende jaren een verhoogde vraag naar geneesmiddelen op recept, medische hulpmiddelen en gezondheidszorgdiensten moeten stimuleren.

Medtech biedt beleggingskansen

De medische technologiesector, of medtech, is een terrein van de gezondheidszorg dat bijzonder goed is gepositioneerd voor de korte termijn. De afgelopen jaren waren ongewoon uitdagend voor medtech, waarbij het winstpotentieel van de bedrijven in deze sector achterbleef door een combinatie van factoren die grotendeels buiten hun controle lagen.

Medtechbedrijven zagen een scherpe daling van de omzet en winst tijdens het begin van de pandemie, omdat gezondheidszorgsystemen over de hele wereld alles behalve de meest urgente medische procedures uitstelden om de zorgcapaciteit en -middelen voor Covid-patiënten veilig te stellen. Van hun kant vermeden patiënten, die op hun hoede waren voor Covid, zoveel mogelijk hun interacties met het gezondheidszorgsysteem.

Zelfs toen patiënten langzaam terugkeerden naar het zorgsysteem, bleven de volumes onder het pre-Covid-niveau tot 2021 en het grootste deel van 2022, deels als gevolg van personeelstekorten waardoor zorgverleners niet alle uitgestelde procedures konden inhalen. Tegelijkertijd zetten tegenwind in de toeleveringsketen en de inflatie van de inputkosten neerwaartse druk op de winstgevendheid van medtechbedrijven. 

Inmiddels is de medtechindustrie goed gepositioneerd om zich te herstellen. De volumes normaliseren nu de personeelstekorten in ziekenhuizen beginnen af te nemen, wat een gezonde organische omzetgroei zou moeten ondersteunen. De afname van de kostendruk voor grondstoffen en vrachtvervoer, naast de operationele hefboomwerking zou de margevergroting vanaf de tweede helft van 2023 moeten stimuleren.

Selectie is wel key

Belangrijk is dat niet alle medtechbedrijven hetzelfde zijn. In zwakkere economische omgevingen hebben ziekenhuizen de neiging om te bezuinigen op grote kapitaaluitgaven. Dit fenomeen zorgt ervoor dat wij voorzichtig zijn met bedrijven die (te) afhankelijk zijn van de verkoop van kapitaalgoederen. T. Rowe Price heeft een voorkeur voor bedrijven met een hoge mix van terugkerende inkomsten uit verbruiksgoederen en diensten."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie