Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Groeibeleggen is niet dood

Feike Goudsmit van Capital Group begrijpt de zorgen van beleggers, maar ziet desondanks nog genoeg kansen in de aandelenmarkt. "Ik ben ervan overtuigd dat innovatieve technologie de wereld waarin wij leven, zal blijven veranderen."

"Er zijn op dit moment in de wereld bijzonder grote veranderingen gaande op drie fronten: inflatie, rente en geopolitiek. Het samenvallen van deze drie factoren heeft een verschuiving van groei- naar waardebeleggen in gang gezet en heeft geleid tot een snel veranderende beleggingsomgeving die zowel uitdagingen als mogelijkheden oplevert voor beleggers.

Door de politieke spanningen tussen de VS en China is de herstructurering van toeleveringsketens in een stroomversnelling is geraakt. Overheden geven nu prioriteit aan nationale en economische zekerheid, boven zakelijke efficiëntie en bedrijfsbelangen. Daarnaast heeft de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de energietoevoer ontwricht, de energietransitieplannen in Europa versneld en de inflatie en rente opgedreven naar het hoogste niveau in een aantal decennia.

Feike Goudsmit
Feike Goudsmit van Capital Group

Complexiteit vraagt breed perspectief

We zitten in een overgang van een tijdperk met goedkoop geld naar een tijdperk met hoge financieringskosten. Hierdoor krijgen we nu de zwakke plekken in de wereldeconomie en in de financiële markten te zien.

Niemand weet precies wat er nog gaat gebeuren, maar het is wel duidelijk dat er nog meer geopolitieke veranderingen aan komen. Sommige hiervan zullen structureel van aard zijn en kunnen zowel uitdagingen als mogelijkheden opleveren voor beleggers.

Vanwege de complexiteit van deze ontwikkelingen moeten beleggers uitgaan van verschillende opinies bij het samenstellen van hun portefeuilles. In deze steeds volatielere wereld kan het een groot pluspunt zijn als beleggingsbeslissingen niet op een enkel perspectief worden gebaseerd.

Groei versus waarde

Beleggers hebben door alle veranderingen ontdekt dat snelgroeiende ondernemingen cyclisch kunnen zijn, een concept dat wat uit het zicht was verdwenen door de extreem lange periode van lage rentes en weinig volatiliteit. Zelfs de cloudsector, die een bron van ongelooflijke groei is geweest, blijkt gevoelig te zijn voor de economische situatie, doordat meer ondernemingen gaan nadenken over het soort diensten dat ze willen uitbesteden of wat ze zelf willen doen.

Maar het feit dat groeiaandelen uit de gratie zijn, betekent niet dat groeibeleggen dood is. Dit is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in de sector gezondheidszorg, waar de ontwikkeling van geneesmiddelen gouden tijden beleeft en de behandeling van obesitas en dementie een grote markt begint te worden.

"De ontwikkeling van geneesmiddelen beleeft gouden tijden"

De verdeling van beleggingen in waarde- en groeiaandelen is bovendien nodeloos beperkend. Er zijn immers veel ondernemingen die in de loop van hun bestaan heen en weer bewegen tussen beide categorieën.

Niet pessimistisch

Ondanks het krappere monetair beleid is er geen reden voor excessief pessimisme in de markten. De wereld maakt een moeilijke transitie door, maar het is een transitie naar een normalere situatie. Ik zie geen reden waarom beleggers zich overmatig zorgen zouden moeten maken.

"Ik zie geen reden waarom beleggers zich overmatig zorgen zouden moeten maken"

Het monetaire beleid sinds de wereldwijde financiële crisis - lage rente en lage inflatiedruk – vertoonde een heel ongebruikelijk beeld. Al deze liquiditeit was positief voor de aandelenmarkten, vooral voor groeibeleggingen, en werd in de hand gewerkt door technologische verandering en de toenemende penetratie van internet-gedreven ondernemingen binnen de economie.

Maar als je kijkt naar de geschiedenis, dan vormen iets hogere inflatiepercentages en rentes het normale scenario. Het is belangrijk dat beleggers weer aan deze omstandigheden gaan wennen. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van de aandelenmarkten op lange termijn, hoewel op dit moment voorzichtigheid geboden is.

De wereldwijde economische toestand is zorgwekkend en de VS bevindt zich technisch gezien al in een recessie. Het is ook heel waarschijnlijk dat Europa gaat volgen, door de inflatiedruk die wordt veroorzaakt door de hoge energieprijzen.

Onzekerheid biedt ook kansen

Er bestaat veel angst en onzekerheid in de markten, maar deze situatie kan ook beleggingsmogelijkheden opleveren. Ik ben ervan overtuigd dat innovatieve technologie de wereld waarin wij leven, zal blijven veranderen. In de afgelopen jaren zijn in het kader van de strijd tegen klimaatverandering enorme bedragen geïnvesteerd in de energietransitie, gezondheidszorg en technologische oplossingen, omdat mensen zich hebben gerealiseerd dat dit gebieden zijn die een oplossing kunnen bieden voor veel van de huidige problemen.

Veel beleggers maken zich begrijpelijkerwijs zorgen over de vele veranderingen en daarmee verband houdende onzekerheden waarmee we in de afgelopen jaren zijn geconfronteerd. Maar, als er één ding is dat ik tot dusver heb geleerd als belegger dan is het dit: actieve beheerders die beslissingen nemen op basis van uitgebreide research zullen ondanks alle veranderingen altijd aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden vinden. Wat belangrijk is, is dat we ons blijven richten op de lange termijn en ons niet uit het veld laten slaan door kortetermijntrends.”

Feike Goudsmit is Managing Director Noord-Europa, Benelux, Frankrijk en Midden-Oosten bij Capital Group.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen