Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

25 aandelen voldoen

Michael Hughes over de bijzondere eigenschappen van het GuardCap Global Fund. “Uitgangspunt is dat de economische cyclus voor de fondsprestaties een veel kleinere rol speelt dan bij de meeste andere strategieën."

Wat maakt het GuardCap Global Fund even speciaal als uniek?

“Laat ik vooropstellen dat het GuardCap Global Fund inmiddels al 25 jaar bestaat, dus dan moet de beleggingsstrategie wel werken. Het fonds is de combinatie van een groei- en kwaliteitsstrategie. Duurzame winstgroei is daarbij belangrijker dan de grootste winstgroei."

De markten waarin onze bedrijven een notering hebben, zijn alle liquide en zeer efficiënt. Daarom is het bijna onmogelijk om te profiteren van een informatievoorsprong. Wat bedrijven dit jaar zullen verdienen, is redelijk goed bekend. Maar hoeveel winst een bedrijf op de lange termijn maakt, is minder duidelijk en in sommige gevallen niet goed gewaardeerd door de markt. Dat is waar wij naar kijken.

Ofwel, ons doel is om die bedrijven te vinden die hun winstgroei lang tijd kunnen volhouden en waarvan deze winstgroei nog niet in de waardering is verwerkt. Deze kwaliteitsbedrijven staan in de regel minder goed op de radar van beleggers. Die hebben meer oog voor de snelle groeiers die navenant hoog gewaardeerd zijn.”

Michael Hughes van GuardCap

Zijn deze bedrijven eenmaal gevonden, dan is er weinig reden om ze ook weer snel te verkopen. Het fonds heeft dus een ultralage turnover?

“Dat klopt. Wij houden lang vast aan posities. De aandelen in de portefeuille hebben wij gemiddeld 9 jaar in bezit. De enige manier om de markt te verslaan is door te beleggen voor de lange termijn. Voortdurend stellen wij ons de vraag: kan een bedrijf de huidige winstgroei minstens 5 jaar vasthouden? Het gaat niet om de snelste groei maar om de langdurigste groei. Dat is de reden dat het fonds met name is belegd in bedrijven die profiteren van langlopende groeitrends.

"De enige manier om de markt te verslaan is door te beleggen voor de lange termijn"

Een daarvan is bijvoorbeeld de groeiende vraag naar zorg. Mensen worden ouder, dus hebben meer zorg nodig. Dat zal de komende jaren niet veranderen. De kunst is om de bedrijven te vinden die hiervan het meest profiteren: doordat ze de meeste schaalgrootte hebben, een bekend merk bezitten, over een superieur distributienet of waardevolle patenten beschikken. Zorgbedrijven maken bijna een zesde van de portefeuille uit.

Maar waardering blijft key. Duurzame groeiers die te hoog zijn gewaardeerd, komen niet in de portefeuille. In een neergaande markt kunnen ook deze hard onderuit gaan.”

Met slechts 25 aandelen in de portefeuille is het fonds sterk geconcentreerd. Is dat niet risicovol?

“Integendeel! Er bestaan niet veel bedrijven die over een lange periode gestaag groeien en die de kwaliteit hebben om ook slechte economische tijden goed te doorstaan. Hoe meer aandelen een portefeuille telt, hoe minder de duurzame groei van de portfeuille zal zijn. Pas op met te veel spreiden! Het GuardCap Global Fund met 25 aandelen is minder volatiel dan de MSCI-index, die 1800 aandelen telt.

"Pas op met te veel spreiden!"

Ja, de portefeuille is geconcentreerd maar risky aandelen kom je niet tegen. Cyclische bedrijven zoals banken en oliebedrijven zijn een no go. Bij een neergaande economie zullen die slecht presteren.

De bedoeling is dat het fonds in een opgaande markt de index bijhoudt, maar veel beter presteert als er een gure beurswind opsteekt. Dat is ook de reden waarom dure groeibedrijven of schijnbaar goedkoop gewaardeerde bedrijven met veel schulden worden gemeden. Uitgangspunt is dat de economische cyclus voor de fondsprestaties geen grote rol speelt. Vooral in mindere economische tijden moet dat leiden tot outperformance."

Hoe hebben de vier fondsmanagers gereageerd op de beursvolatiliteit dit jaar? Niet, waarschijnlijk.

“Dit jaar hebben zij slechts drie posities aangepast. Zij zijn niet bang voor economische tegenwind. Daar is het fonds juist op gepositioneerd. Aan een plotseling dalende markt gaat immers nooit een waarschuwing vooraf. Niemand trekt aan de bel.

Vorig jaar is er wel gekozen om iets meer in defensieve kwaliteitsbedrijven belegd te zijn. In een optimistische markt, zoals vorig jaar, zijn dat de bedrijven waar minder interesse voor is, dus waarvan de langetermijnwaarderingen aantrekkelijker worden. Maar zoals gezegd, alles draait om waardering. Altijd streven wij naar de optimale balans tussen kwaliteit en groei."

Voor welk type belegger is het GuardCap Global Fund met name geschikt?

“Eigenlijk voor iedere aandelenbelegger die belegt voor de lange termijn en die over die lange periode een beter rendement wil boeken dan een indexfonds kan geven. Het fonds kan de kern van een portefeuille uitmaken met tactische beleggingskeuzes er omheen.”

  • Op donderdag 23 juni om 15.00 uur organiseert Alpha Research in samenwerking met IEX Profs vanuit de Stark Narrative studio te Amsterdam het webinar Portfolio Concentration: How Much is Optimal?
  • GuardCap Asset Management Limited en Columbia Threadneedle Investment geven een blik in de keuken van twee geconcentreerde portefeuilles.
  • Meld u aan: webinar 23 juni

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie