Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Waardering doet er weer toe

Hoge inflatie en rente raken veel aandelen, vooral als de waarderingen torenhoog zijn en de kasstromen ver weg in de toekomst liggen. Voor dividendaandelen is de situatie heel anders, schrijft Reineke Davidsz van het dividendteam van Kempen in haar eerste column voor IEX Profs. Welkom!

“Als het beursverloop van de eerste maand inderdaad bepalend is voor de rest van het jaar, dan kan het wel eens een prima jaar worden voor dividendbeleggers. Neem de dividendfondsen die wij managen. Onze strategieën hebben zowel relatief als absoluut een prima start geboekt. Terwijl de MSCI World Index vijf procent daalde, wisten onze dividendfondsen een positief rendement te boeken. Groeiaandelen hebben het zwaar, dividendaandelen juist niet. Dat is geen toeval. Ik verwacht dat deze trend zich voorlopig doorzet. Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen.

Stijgende inflatie en de daaraan gekoppelde stijgende rentes drukken de waarderingen van aandelen. Deze impact is het grootste op hooggewaardeerde en speculatieve aandelen. Vele daarvan waren aan de vooravond van 2022 geprijsd voor perfectie. Inmiddels is de beurswaarde van veertig procent van de aandelen aan de Nasdaq gehalveerd ten opzichte van de hoogste stand in de afgelopen 52 weken.

Wij focussen ons op aandelen met een margin of safety ten opzichte van hun intrinsieke waarde. Veel van deze aandelen vallen in de waardecategorie. Nog altijd bestaat er een groot waarderingsverschil tussen groei- en waarde-aandelen. Dat waarderingsverschil is verklaarbaar, maar het huidige waarderingsverschil is, ook na de januaridip voor groeiaandelen, nog steeds heel groot. Er is nog genoeg ruimte om het verschil te verkleinen en dat biedt kansen voor waarde-aandelen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Hogere verdisonteringsvoet

Stijgende rentes zorgen vooral voor druk op de waardering van bedrijven waarvan de kasstromen verder weg in de toekomst liggen. De waardering van een onderneming is immers de verdiscontering van de toekomstige kasstromen naar nu. Bij het bepalen van de verdisconteringsvoet speelt de rente een grote rol. Simpel gezegd: als de rente stijgt, dan gaat de verdisconteringsvoet omhoog en de waardering omlaag. Dit effect is groter als de verwachte kasstromen nog ver weg zijn. In die zin is het weinig verrassend dat veel groeiaandelen hard in koers zijn gedaald. Voor dividendaandelen speelt dat veel minder. Zij genereren nu al voldoende kasstroom, waarmee zij hun dividend betalen.

"Het is weinig verrassend dat veel groeiaandelen hard in koers zijn gedaald"

Prijskracht is key

Hoge inflatie kan de winst hard raken. Als bedrijven de hogere kosten niet kunnen doorprijzen, dan zal de winst automatisch lager zijn. Daarom hebben wij een voorkeur voor ondernemingen met prijskracht. Bedrijven, zoals defensieve consumentenbedrijven, die de kosteninflatie kunnen doorprijzen aan klanten houden hun kasstroom op peil. Omdat deze veilige aandelenhavens het de laatste jaren minder goed hebben gedaan dan de brede markt zijn hun waarderingen aantrekkelijker geworden.

Sectorkeuze doet ertoe

Een aantal sectoren profiteert juist van meer inflatie en hogere rentes. Onze strategieën hebben onder meer exposure naar de sectoren energie (olie en gas) en basismaterialen (grondstoffen). Dit zijn de sectoren waar de inflatie begint.

Een sector die profiteert van hogere rentes is de financiële sector. Jarenlang hebben banken en verzekeraars last gehad van extreem lage tot negatieve rentes. Nu is het tij voor hen eindelijk gekeerd. De koersen van banken zijn overigens ook opgeveerd doordat zij opnieuw overgingen tot het betalen van dividend.

"Het rentetij is voor banken en verzekeraars eindelijk gekeerd"

Inflatie houdt aan

De grote vraag is hoe het verder gaat met inflatie en rente. Dat is moeilijk te voorspellen. Feit is dat er nog altijd een mismatch bestaat tussen vraag en aanbod. Terwijl de vraag enorm is gestegen door monetair en fiscaal beleid kan de aanbod dit niet bijbenen. Tekorten door de hele supply chain heen en langdurige onderinvesteringen in de energiesector zijn belangrijke oorzaken. Dat is allemaal niet snel oplosbaar.

Daarom zou het mij niet verbazen als de inflatie langer aanhoudt. Het is een extra reden om aandelen met een aantrekkelijke waardering en stabiel dividend te kopen."

Reineke Davidsz is portfolio manager van het Kempen European High Dividend Fund, Kempen Global High Dividend Fund, Kempen Global Sustainable High Dividend Fund en Kempen Value Fund. Davidsz’ columns zijn geschreven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen