Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Duurzame obligaties zijn the way to go

Senior obligatiestrateeg Wernhard Kublun Becerra van de Zwitserse vermogensbeheerder Safra Sarasin breekt een stevige lans voor het kopen van der meest kredietwaardige Europese obligaties met een lange looptijd en sterke duurzame kenmerken.

Na een jaar waarin de kredietwaardigste Europese staatsobligaties een recorddaling voor hun kiezen kregen, is het onze sterke convictie dat deze obligaties met een lange looptijd mooie resultaten kunnen boeken, vooral ten gevolge van de recente waardedaling. Daarnaast is het onze convictie dat piekinflatie inmiddels achter ons ligt. Niet dat inflatie nu hard zal dalen. Het is een koppig monster. Maar we verwachten dat de hoogste rentestanden wel zijn bereikt.

Maar verschillende factoren zetten de inflatie, en daarmee ook de rente, onder druk. Naast het verkrappende beleid van centrale banken zijn reguliere banken, mede door de regionale bankcrisis in de VS en deconfiture van Credit Suisse, begonnen de kredietkraan dicht te draaien. De inmiddels weer positieve reële rente helpen centrale banken met hun verkrappende beleid. Mochten rentes inderdaad weer de weg omlaag vinden, dan kunnen obligaties met een lange looptijd het meest profiteren.

Daarnaast is het volgens ons zeer belangrijk om voor schuld met sterk duurzame kenmerken te gaan. Wij geloven dat onze duurzame aanpak risico’s vermindert, die door veel beleggers over het hoofd worden gezien. Dan moet worden gedacht aan schandalen die leiden tot reputatieschade en het uitkeren van grote schadevergoedingen.

Uit ons onderzoek blijkt zonneklaar dat het defaultrisico van de minst duurzame bedrijven veel groter is dan die van de duurzaamste. Duurzaam beleggen zorgt natuurlijk ook voor een betere toekomst voor ons mensen en de planeet, wat een sterkere economie en aantrekkelijke toekomstrendementen oplevert. 

"Het defaultrisico van de minst duurzame bedrijven is veel groter dan die van de duurzaamste"

Profiteren van groene premie

Voor het selecteren van obligaties van duurzame emittenten gebruiken we een eigen methode. Hierbij proberen we die emittenten te selecteren met een sterk duurzaam karakter of juist sterk groeien in duurzaamheid. Deze methodologie helpt ook om de overlevingskansen van bedrijven te bepalen. De methode bestaat uit een best-in-class-benadering waarbij bedrijven in relatief vervuilende sectoren extra goed moeten scoren op de E en de S en de G.

Voor gemiddelde ESG-bedrijven die nog wel in de portefeuille zijn opgenomen, is het belangrijk dat zij een plan hebben om hun duurzame karakter sterk te verbeteren. Uiteindelijk is het doel dat onze strategieën in 2035 klimaatneutraal zijn.

Naast obligatie-emissies door duurzamere bedrijven in het algemeen, is er steeds meer aandacht voor obligaties met een duurzaamheidslabel, zoals groene of sociale obligaties. Groene obligaties kennen over het algemeen een lagere spreadvolatiliteit in vergelijking met bruine obligaties. Dit kan kan worden verklaard door de sterke vraag naar groene obligaties, geholpen door overheidsmaatregelen en het groeiende bewustzijn bij beleggers.

Daarbij zijn centrale banken, zoals de ECB en BoE, tegenwoordig zeer uitgesproken in hun doelstelling om een groenere balans te hebben. Doordat beleggers in duurzame beleggingen over het algemeen rustiger handelen, neemt ook hierdoor de volatiliteit van de kredietspread af in vergelijking met niet-gelabelde obligaties.

Aantrekkelijke obligatieprijzen

Door de sterke koersdaling van obligaties in het afgelopen jaar geven zij weer een rente die in veel gevallen hoger is dan aandelendividend. Hierdoor mag er worden gesproken over een obligatierenaissance. De prijzen zijn nog altijd zeer aantrekkelijk. De risico-rendementverhouding is in lange tijd niet zo goed geweest.

"De risico-rendementverhouding van obligaties is in lange tijd niet zo goed geweest"

Onderwijl proberen centrale banken in hun gevecht tegen hoge inflatie de economie en de arbeidsmarkt af te koelen. Dat is de reden dat schuld van hoge kredietkwaliteit onze voorkeur heeft.

Ook kansen high yield

Tegelijkertijd geven high yieldobligaties momenteel zo een hoge yield – wereldwijd tegen de 10% -, dat we dit obligatiesegment moeilijk kunnen negeren. De brede credit spread en de hoge rentes bieden voldoende buffer tegen de  verwachte defaultratio van 4% in 2024 en 2025. Door te kiezen voor een duurzame aanpak verminderen de risico’s verder. Historisch gezien boekte high yield bijna hetzelfde rendement als aandelen maar dan wel met de helft van de volatiliteit.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie