Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Cop26 wordt een gamechanger

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van J.P. Morgan AM verwacht veel van de klimaatconferentie in november. "De strijd tegen klimaatverandering gaat een nieuwe fase in, die positief zal uitpakken voor beleggers. Mits zij de juiste keuzes maken natuurlijk."

"Het heeft even geduurd maar aankomende november is er weer een klimaatconferentie. Cop26 is de titel van de samenkomst in Glasgow. Die van vorig jaar, Cop25, werd vanwege Covid overgeslagen. Cop26 wordt een belangrijke conferentie, ook voor beleggers," aldus Juvyns. 

"Om de klimaatverandering binnen de perken te houden, zal er een tandje bij moet worden geschakeld. Met het huidige beleid gaat het niet lukken. Het oorspronkelijke doel om de opwarming te beperken tot 1,5 graden is inmiddels uit het zicht."

"Ook recente natuurrampen tonen dat er meer moet gebeuren. VS wordt geteisterd door de ergste bosbranden ooit. Delen van België, Duitsland en Nederland zijn recent overstroomd. De mensheid dreigt de controle over het klimaat te verliezen."

"Ja, het klopt dat de CO2-uitstoot vorig jaar flink is gedaald, maar dat was tijdelijk, het gevolg van de vele lockdowns. De verminderde uitstoot was ook niet genoeg om een positief effect te hebben op de klimaatverandering."

"Ook vorig jaar is de concentratie CO2 in de atmosfeer verder gestegen. CO2 blijft namelijk in de lucht hangen. Dat verdwijnt niet zo maar. Vorig jaar bereikte de concentratie CO2 in de atmosfeer een all time high. In 800.000 jaar was de CO2-concentratie niet zo hoog. Het toont aan dat de uitdaging gigantisch is."

"In 800.000 jaar was de CO2-concentratie niet zo hoog"

"Nu klimaatstoornissen versnellen en het steeds duidelijker is dat we achter op schema liggen, verwacht ik tijdens de Cop26 meer ambitie dan we in het verleden hebben gezien. Dat steeds meer landen inmiddels de doelstelling hebben om in 2050 CO2-neutraal te zijn, voedt mijn optimisme. Dat is het nieuwe mantra."

Daarnaast ziet Juvyns ook dat de aandacht van regelgevers aan het verschuiven is van Covid naar het klimaat. "Het besef dat er meer moet gebeuren op het gebied van regelgeving wordt breed gedragen."

Vincent Juvyns van JP Morgan AM

Subsidiefeest

Wat moet er dan gebeuren? Wat betekent dat voor beleggers? "Allereerst zullen overheden flink de buidel moeten trekken om de energietransitie te versnellen. Er zal extra fiscaal beleid komen. Voor beleggers is het niet nieuw dat er geld gaat naar de verduurzaming van de energiesector, maar dit thema wordt wel steeds belangrijker."

"Tegen 2050 moet 90% van de energie uit hernieuwbare bronnen komen. Daar zijn enorme investeringen voor nodig, met de bijbehorende kansen voor beleggers."

"De energietransitie betekent overigens niet dat beleggers traditionele energiemaatschappijen daarom moeten mijden. Shell & co zijn deel van het probleem maar ook deel van de oplossing. Juist deze bedrijven hebben de middelen om de energietransitie tot een succes te maken."

"Dat de CEO van Royal Dutch Shell onlangs zei dat zijn volgende elektrisch is, vertelt mij dat de oliemajors begrijpen dat het anders moet, bij de een meer dan bij de ander. Aan actieve beheerders de taak om die oliebedrijven te identificeren die echt werk maken van de transitie."

"Shell & co zijn deel van het probleem maar ook deel van de oplossing"

Hogere CO2-kosten

Maar in de strijd tegen de opwarming van de aarde gaat het om meer dan het strooien met geld. Er moet ook een stok zijn, die burgers en bedrijven dwingt om hun CO2-voetafdruk te verminderen. Het belangrijkste middel om CO2-uitstoot te verminderen is door aan deze uitstoot een stevig prijskaartje te hangen. Europa heeft al sinds 2005 een beurs waar CO2 wordt verhandeld, gaat Juvyns verder.

"Inmiddels gaat de emissieprijs hard omhoog. In Europa kost de CO2-uitstoot inmiddels 55 euro per ton. Helaas doet niet de hele wereld mee. Europese bedrijven klagen terecht dat zij een concurrentienadeel hebben doordat zij veel meer CO2-kosten hebben dan bedrijven buiten de Europa. Aan deze mismatch moet een einde komen."

"Daarom wordt er nu gesproken over het Carbon Border Adjustment Mechanism, waarbij extra importheffingen worden ingesteld om verschillen in carbon pricing op te heffen."

"Ik verwacht dat de consequentie van Cop26 zal zijn dat CO2-prijzen wereldwijd omhoog zullen gaan. Dat dwingt bedrijven om hun CO2-voetafdruk te reduceren, want anders gaan de kosten automatisch omhoog. Dat is iets wat beleggers zich goed moeten beseffen. Als twee bedrijven hetzelfde doen, maar de een heeft daar minder CO2-uitstoot voor nodig, dan is de keuze eenvoudig gemaakt."

"Dat bedrijven met minder CO2-uitstoot goed renderen, blijkt uit de MSCI World Climate Change. Bedrijven in deze index hebben 40% minder CO2-uitstoot dan de MSCI World. De sectorweging van beide indices is gelijk."

"Sinds november 2013 presteert de MSCI World Climate Change duidelijk beter. Ik verwacht dat het rendementsverschil alleen maar groter wordt. Voor beleggers wordt het daarom steeds belangrijker om de CO2-afdruk van hun portefeuille te kennen."


Bekijk ook: Europa gaat importheffingen invoeren voor vervuilende bedrijven

Europese ondernemers moeten aan strenge Europese uitstootregels voldoen, maar concurrenten buiten de EU niet. En dat is niet eerlijk, vindt eurocommissaris Frans Timmermans, aldus RTL Z in een reportage.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine ETF's