Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Column

Dood geld komt tot leven

Het wordt het voor beleggers steeds lastiger om met een aanvaardbaar risico de aandelenmarkt te bespelen, aldus Marcel Tak. Zie Gamestop, zie de acties van de Fed. Hij doet suggesties voor Bonuscertificaten Unilever om ook bij koersdaling rendement te kunnen maken.

“We really need to make sure that our financial markets are functioning properly, efficiently and that investors are protected.”  Dat zijn de woorden van de nieuwe Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen.

De aanleiding voor haar uitspraak was de koersontwikkeling van aandelen als GameStop. Het aandeel van het in financiële problemen verkerende bedrijf schoot in een aantal dagen zo sterk omhoog, alsof GameStop op het punt stond Apple van zijn troon te stoten.

Niets was minder waar, de reden voor de koersstijging was dat het (beleggings)platform Reddit er in slaagde via een oproep aan particuliere beleggers shortende hedgefondsen naar de rand van de afgrond te brengen.

Illegaal?

In paniek kochten deze fondsen de aandelen op, om zo hun short posities te sluiten, met de spectaculaire koersstijging als gevolg.

De vraag is welke zorgen Yellen heeft. Gaat het om de mogelijkheid dat particuliere beleggers kennelijk professionele partijen kunnen uitroken? Of is de oproep van het platform tot actie misschien manipulatief en dus illegaal?

Of gaat het blokkeren van toegang tot de betreffende aandelen door enkele brokers te ver en tast dat de rechten van particuliere beleggers aan? Dat laatste lijkt mij het meest zorgwekkende aan de hele affaire.

Niet zonder risico

Gedurende de afgelopen jaren hebben hedgefondsen vaak goed verdiend aan het innemen van shortposities. Daar is op zich helemaal niets op tegen. Maar in welke (natuur)wet staat dat deze shortwinsten risicoloos mogen worden behaald?

Traders zijn de matadors van de financiële arena en een enkele keer is de stier de baas en schakelt zijn tegenstander uit. Dat is nu eenmaal het risico van het vak.

Het oproepen tot actie tegen de shortpositie van de hedgefondsen zou u inderdaad als manipulatief kunnen beschouwen met een marktverstorende werking.

Geen marktwerking

Aan de andere kant, de beleggingswereld wordt dagelijks overstroomd met beleggingsadviezen van analisten die prachtige koersdoelen voor de door hen geanalyseerde aandelen geven. Is dat dan ook geen vorm van manipulatie waartegen moet worden opgetreden?

Over manipulatie en niet goed werkende markten gesproken. De voormalige president van de Fed is er mede verantwoordelijk voor dat marktwerking, zeker als het om obligaties gaat, grotendeels is uitgeschakeld.

Want dat door massale opkoop van obligaties door centrale banken met de daarbij behorende ongekend lage rente, de markten niet goed functioneren, zou op langere termijn wel eens een desastreus effect kunnen hebben, waarbij het GameStop spel verbleekt.

Aanvaardbaar risico

Misschien zijn de gebeurtenissen rond de sterk geshorte aandelen wel de kanarie in de kolenmijn die waarschuwt voor de gestreste situatie op de financiële markten.

Het sluiten van toegang tot de betreffende aandelen door brokers vind ik in ieder geval wel van bedenkelijke aard. Ik vraag me af wie er door dit soort acties beschermd worden.

Het lijkt mij eerder de hedgefondsen dan de betreffende particulieren en daar lijkt mij geen enkele reden voor. Ondertussen wordt het voor beleggers steeds lastiger om met een aanvaardbaar risico de aandelenmarkt te bespelen.

Stemming omslaan

Waarderingen van aandelen zijn hoog, maar dat is te relativeren als we de lage tot zelfs negatieve rente in ogenschouw nemen. Bij de actuele renteniveaus is bijna elke waardering te rechtvaardigen.

Zolang dit voortduurt en de winsten van bedrijven blijven op niveau, kan deze situatie voortduren. Maar als er veranderingen in variabelen als winstgroei en rente zijn, kan de stemming ten aanzien van aandelenwaarderingen snel omslaan.

Stel voor een bedrijf wordt een winstgroei van +8% per jaar over een periode van tien jaar verwacht. De winst wordt verdisconteerd tegen een rente van 1%. Stel nu dat de winstverwachting daalt naar +5% en de rente stijgt naar +3%.

Niet slecht

In dat geval zal de waardering van het aandeel (theoretisch) met bijna 40% dalen. En dan hebben we het nog niet over een verandering naar een extreem slechte situatie. 

Voordat u depressief afhaakt, wil ik deze column toch positief eindigen met een suggestie voor een aardig beleggingsproduct waarmee zelfs bij een (verdergaande) koersdaling van het onderliggende aandeel, rendement kan worden behaald.

Het onderliggende aandeel betreft het Britse Unilever. Vorige week bracht het levensmiddelenconcern zijn jaarcijfers naar buiten en die waren, volgens de IEX-beleggingsdesk, niet slecht.

Koersdoel 60 euro

De koersdaling van het aandeel naar 46 euro is onterecht, vinden de IEX-analisten. Sinds 2019 is er sprake van dood geld, memoreerde een IEX-redacteur. Als ik de grafiek bekijk dan is dat zelfs het geval sinds 2017, toen het aandeel op het huidige niveau stond.

Sinds 2017 is het dividend echter wel met zo’n 15% gestegen. De IEX-analisten hebben een koersdoel van 52,50 euro.

Mooi, maar mijn koersdoel is 60 euro. Ook als het aandeel (iets) verder in waarde zou dalen. Dat doel kan bereikt worden met een Bonus Certificaat zonder Cap (ISIN: DE000LB2E250; actuele koers 45,20 euro) op het aandeel.

Rendement van 10% per jaar

Het certificaat lost eind 2023 af tegen een koers van 60 euro. De enige voorwaarde is dat het aandeel Unilever tot die aflosdatum op geen enkel moment onder de 37 euro daalt. Ten opzichte van de actuele koers (45,65 euro) is dat een marge van 19%.

Een koers van 37 euro is sinds begin 2017 niet meer gezien. Het aardige van het certificaat is dat als Unilever zeer goed presteert en op de einddatum boven de 60 euro noteert, de beleggers in dit certificaat tegen deze hogere koers krijgen afgelost.

Met andere woorden, als de koers niet onder 37 euro komt is de aflossing minimaal tegen 60 euro, ofwel een rendement van 32% (ruim 10% per jaar).

Voor de defensieve belegger

Als de koers hoger dan 60 euro noteert profiteert de beleger helemaal van die hogere koers. Mocht de koers van Unilever wel op enig moment op of onder de 37 euro uitkomen, dan lost het certificaat af tegen de koers van het aandeel eind 2023.

Ten opzichte van een directe belegging in Unilever, heeft de belegger in dit certificaat dan het dividend gemist.

Voor defensievere beleggers is er een soortgelijk certificaat (ISIN: DE000LB159X1; actuele koers 46,60 euro), maar dan met een ondergrens van 33,80 euro, een marge van 27%. De Bonusaflossing voor dit certificaat, dat een half jaar eerder aflost (juni 2023) dan het bovengenoemde, is op 56,20 euro.

Dood geld tot leven

Dat impliceert een rendement van bijna 21%, ofwel ruim 8% op jaarbasis. En ook voor dit certificaat geldt dat als het aandeel Unilever boven de 56,20 euro staat op de einddatum de belegger volledig meeprofiteert van die hogere koers.

Ook op deze certificaten is rendement natuurlijk niet gegarandeerd. Maar de verhouding tussen risico en rendement vind ik een stuk aangenamer dan een positie in het aandeel zelf.

Met het certificaat is er een goede kans dat het dode Unilevergeld tot leven komt. Let op dat u met beide certificaten een debiteurenrisico hebt op de Duitse bank LBBW.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen