Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Column

Interessante, maar bijna onbereikbare beleggingsproducten

Een Capped Bonus Certificaten op Tesla. Interessant om met een airbag in te spelen op het succes van de autobouwer. Maar neem wel een Duitse broker, want van de Nederlandse toezichthouder mag dat anders niet, aldus Marcel Tak.

Het is een tijd geleden dat ik aandacht besteedde aan de mogelijkheden van gestructureerde producten. In Nederland zijn het geen populaire beleggingsinstrumenten.

Slechts enkele banken, waaronder Société Générale, Vontobel, BNP Paribas AM en Kempen (Van Lanschot) geven af en toe nieuwe structuren uit. Het aantal beursgenoteerde producten is echter beperkt en bedraagt niet meer dan enkele honderden.

Hoe anders is dat bij onze oosterburen. In Duitsland zijn Bonus Certificaten, Discount Certificaten en Factor Certificaten in alle mogelijke vormen in grote aantallen beschikbaar. U heeft keus uit honderdduizenden aan de beurs van Frankfurt en Stuttgart genoteerde certificaten.

Dat mag niet

Ik wijs er nog eens op dat als het om deze beleggingsproducten gaat de Europese Unie beslist geen eenheid is. Op allerlei gebied wordt benadrukt dat we als één eurogebied moeten opereren en worden de voordelen van intensieve samenwerking bewierookt.

Maar als het om beleggingsproducten gaat worden de Europese burgers, in ieder geval de Nederlandse, als kleuters behandeld. Onze toezichthouder vindt dat Nederlandse beleggers, hoe goed ze de materie ook beheersen, niet in Duitse gestructureerde producten mogen beleggen.

En ook niet in Amerikaanse, Engelse of Franse. Alleen als in bijvoorbeeld Duitsland een beleggingsstructuur een Nederlandse brochure heeft, is de koop toegestaan.

Geen wondermiddel

Het is een werkelijk een aanfluiting dat de Nederlandse toezichthouder zo'n bevoogdend beleid voert. Nederlandse beleggers wordt zo de mogelijkheid onthouden de keus te maken voor een belegging die misschien goed bij hun risicoprofiel past.

Natuurlijk zijn deze producten geen wondermiddel en goede beleggingsresultaten zijn niet gegarandeerd, zoals dat voor elke belegging geldt.

Maar zeker beleggers met visie, of beleggers die een duidelijk gekozen risico-rendementsverhouding wensen, zouden met de Duitse certificaten goed uit de voeten kunnen. Ik geef een paar voorbeelden.

Goede oplossing

Stel u bent een belegger die wilt profiteren van het potentiële rendement op de aandelenmarkt, maar u houdt het voor mogelijk dat beurzen de komende jaren zomaar 20% tot 30% kunnen dalen.

Een certificaat met een volledige hoofdsomgarantie zou dan een oplossing kunnen zijn. Helaas zijn de mogelijkheid om een goede risico-rendementsverhouding te krijgen heel beperkt.

Dat komt omdat de rente zo ontzettend laag is en de volatiliteit weliswaar veel lager dan vlak na de crisis is, maar toch nog flink hoger dan voor de coronapandemie. Onlangs gaf Kempen een garantiecertificaat op de Eurostoxx50 index uit.

Alternatieven overwegen

Maar in het certificaat moeten beleggers de eerste 10% koersverlies zelf dragen en is het maximale rendement beperkt tot 25%. Over een periode van zeven jaar is dat derhalve een maximaal rendement van ruim 3% op jaarbasis.

Een alternatief dat er alleen maar beter uitziet, is (uiteraard) niet beschikbaar. Elke constructie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Maar beleggers die de eerste 10% verlies willen vermijden, en (nagenoeg) volledig en onbeperkt willen profiteren van een koersstijging van de index, kunnen het Bonus Certificaat met de Eurostoxx50 index (ES50) met ISIN code DE000GC1LKH8 overwegen.

Het certificaat loopt tot eind 2022 en lost minimaal af tegen de koers van ES50 met een minimum van 32 euro (met een ratio van 100 betekent dit 3200 Eurostoxx50 punten).

Geen zekerheid

De actuele koers is 31,30 euro bij een indexstand van 3100 punten. Helaas biedt dit certificaat geen harde garantie. Die minimale aflossing is er alleen als de index gedurende de gehele looptijd niet onder de 1900 punten komt, bijna 40% lager dan het actuele niveau.

Op het dieptepunt van de coronacrisis bereikte deze Europese index een laagste niveau van 2300 punten. Daarmee is er natuurlijk geen zekerheid dat deze investering niet fout kan gaan.

Mocht de index, al is het maar één keer, op 1900 punten of lager uitkomen, dan vervalt de (minimale) aflossing op de bonuskoers. Een slotkoers van bijvoorbeeld 2100 punten betekent dan een aflossing op 21 euro.

Risico met Tesla

Maar als de index die neerwaartse grens niet doorbreekt, dan heeft de belegger in ieder geval een rendement van ruim 2% (=1 - 32,00/31,30), in profiteert volledig mee met een koersstijging van de index boven de 3200 punten.

Met aandelen zijn ook leuke constructies in de Duitse snoepwinkel op te pakken. Een aandeel als Tesla spreekt tot de verbeelding. De accuautofabrikant presteert behoorlijk goed, maar het aandeel presteert nog veel beter.

Aan het begin van het jaar noteerde het aandeel, gecorrigeerd voor de splitsing, minder dan 100 dollar. Nu ligt de koers op 420 dollar. Zomaar het aandeel kopen houdt het risico in van verlies bij een flinke correctie.

Rendement met Tesla

Of erger, de prestaties van het bedrijf zouden kunnen tegenvallen en de aandelenkoers daalt dan mogelijk structureel naar een lager niveau. Stel, u bent als belegger tevreden met een rendement op een Tesla investering van 25% in iets meer dan een jaar tijd.

Dan is het Capped Bonus Certificaat op Tesla met afloopdatum in december 2021 te overwegen (ISIN code DE000HR0X7U9). Met dit certificaat kan (maximaal) 25% rendement worden behaald.

De belangrijke voorwaarde waaraan moet worden voldaan is dat het aandeel Tesla gedurende de gehele looptijd niet op of onder de 210 dollar mag noteren.

50% marge

Dat betekent een marge van 50%. Als deze grens toch wordt doorbroken, en Tesla eindigt eind 2021 op bijvoorbeeld 200 dollar, dan is de aflossing op 200 euro. De belegger in dit certificaat maakt dan verlies, maar aanzienlijk minder dan een directe belegger in Tesla.

Het certificaat noteert momenteel namelijk 1480 euro (met een ratio van vijf is dat feitelijk een koers van 296 euro. Aangezien Tesla 420 dollar noteert, betekent dit een korting van 30%. U merkt wellicht op dat het certificaat in euro’s noteert en het aandeel Tesla in dollars.

Het aardige van dit certificaat is dat het een quanto-structuur betreft waarin het dollarrisico geheel is afgedekt. Als Tesla in december 2021 op 200 dollar noteert is de aflossing van het certificaat 1000 euro (omgerekend 200 euro, ratio vijf).

Quanto-certificaten

Dat betekent een verlies ten opzichte van de aanschaf (1480 euro) van ruim 32%. Behoorlijk veel, maar minder dan de 52% die een directe belegger in het aandeel moet incasseren.

Beleggers die veel meer willen profiteren van Tesla en bereid zijn hogere risico’s te lopen, maar nog altijd minder risico dan een directe investering, kunnen het CBC met als ondergrens 310 dollar overwegen (ISIN: DE000HR2AAU5).

De marge is dan geen 50% maar 26%. Dit certificaat is ook met een korting te koop, met een prijs van momenteel 373 euro en het betreft hier ook een quanto-certificaat.

Naar hartenlust handelen

De risico's zijn groter (minder korting, hogere barrièrekoers) maar het potentiële rendement is dat ook. Als het aandeel Tesla tot eind 2021 niet op of onder 310 dollar gaat, dan is de aflossing gelijk aan 620 euro. Dat is een potentieel rendement van 66%.

Het zijn mooie verhoudingen tussen risico en rendement. Alleen al voor het aandeel Tesla heeft de belegger de keus uit honderden Capped Bonus Certificaten. Uitsluitend voor Duitse beleggers natuurlijk, want onze toezichthouder vindt dat u zonder Nederlandstalige brochure niet in staat bent deze producten te begrijpen.

Een slimme belegger opent natuurlijk een rekening bij een in Duitsland gevestigde broker en kan dan naar hartenlust in al deze certificaten handelen.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie