Nieuws

Eén fonds beheren is beter dan twee

Voor effectenhuizen is het verlokkelijk om hun topbeleggers meerdere fondsen te laten leiden. Het brengt op de korte termijn meer geld in het laatje. Maar vanuit de klant bezien is het een slechte zaak, want de rendementen dalen.

Moet een fondsbeheerder zijn beste mensen meer fondsen toevertrouwen, of is het beter als ze zich concentreren op een fonds? Dat is het onderwerp van een recente studie door Vikas Argarwal, Linlin Ma en Kevin Mullally getiteld Managerial Multitasking in the Mutual Fund Industry.

Feit is dat het redelijk gebruikelijk is dat fondsmanagers meerdere fondsen onder hun hoede krijgen. Daar is vanuit het effectenhuis ook wat voor te zeggen, want een goede naam trekt kapitaal aan. Maar voor beleggers is het minder prettig, zo blijkt uit de studie. 

Hoe meer fondsen een manager leidt, des te slechter is het rendement, en dat effect wordt nog versterkt als de fondsen verschillende strategieën volgen.

Het advies aan vermogensbeheerders is dan ook op te passen met het overbelasten van hun toppers. De kans is groot dat beleggers op de lange termijn lucht krijgen van de slechte resultaten en hun geld weghalen. 

Database Morningstar

De onderzoekers hebben gebruikgemaakt van de database van Morningstar. Ze hebben de resultaten geanalyseerd van 15.833 fondsmanagers en ruim 10.000 fondsen tussen 1990 en 2018. De belangrijkste gegevens waren de veranderingen in rendement als een fondsbeheerder meerdere taken tegelijk ging vervullen (of juist minder).

Drie onderzoeksresultaten springen eruit:

Slechtere prestaties

Multitasking gaat gepaard met slechtere prestaties. Fondsen die worden geleid door managers die multitasken behalen gemiddeld een 0,028 tot 0,036 procentpunt lager maandelijks risico gewogen rendement dan fondsen die worden geleid door portefeuillemanagers die verantwoordelijk zijn voor slechts één fonds.

Dat klinkt weinig, maar cumulatief over vele jaren tikt dat flink aan.

Citaat: “Als we bovendien de prestaties van managers die multitasken vergelijken met de periode vóór en na dat ze zijn belast met het beheer van extra fondsen, dan zien we dat hun voor risico gecorrigeerde prestaties met 0,099 - 0,111 procentpunt per maand afnemen in de 36 maanden nadat ze die extra verantwoordelijkheden hebben gekregen.” Er is dus een duidelijke verandering waarneembaar in de prestaties door multitasken.

Niet blind staren op reputatie

Hoe meer verantwoordelijkheden een fondsmanager krijgt als het gaat om het beheren van fondsen of beleggingsstijlen, hoe meer de prestaties lijden.

Het loopt dus op. Een extra taak is slecht, twee extra taken is nog slechter. Wat het dilemma voor vermogensbeheerder zo groot maakt is dat fondsmanagers die meerdere taken uitvoeren significant meer geld aantrekken van beleggers. Het drukt bovendien de kosten.

Per saldo is het voor vermogensbeheerders dus een afweging tussen het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit of zoveel mogelijk verdienen.

Beleggers moeten zich van de hun kant niet blind staren op reputaties, maar kijken hoe toegewijd een fondsmanager is. Als hij of zij nog andere andere dingen doet, is het tijd voor scepsis.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen