Nieuws

Meer Amerika, minder Duitsland

Rabobank heeft de blootstelling aan Duitse aandelen in de beheerportefeuilles verlaagd. In plaats daarvan is er extra belegd in Amerikaanse aandelen. Aanleiding is de aanhoudend hoge druk op de energieprijzen en het toegenomen risico op een recessie in Europa.

Rabobank heeft het gewicht van Duitse aandelen in het 1895 Aandelen Macro Opportunities Fonds met enkele procenten verlaagd. Daarvoor in de plaats is het mandaat dat zich richt op de VS uitgebreid.

Energiecrisis raakt Duitsland harder

Aanleiding voor de wijziging is onder meer de hoge druk op de energieprijzen. Recent voorbeeld is het afknijpen van de gaspijplijn Nord Stream 1 naar Duitsland door het Russische Gazprom. De industriesector is zeer gevoelig voor een energieprijsschok en juist die sector is in de Duitse aandelenmarkt oververtegenwoordigd.

In het mandaatfonds van Rabobank dat zich richt op de VS is de industrie minder sterk vertegenwoordigd. Daar komt bij dat de VS veel minder afhankelijk is van Russische energie, waardoor Amerikaanse aandelen minder te lijden hebben als de oorlog escaleert.

Europese recessie-angst

Daarnaast is de kans op een recessie in Europa in de komende maanden volgens Rabobank groter dan in de VS. "De lonen blijven in Europa sterk achter bij de inflatie. We verwachten dat de bestedingen in de dienstensector een opleving krijgen in de zomermaanden, maar dat ze daarna zullen dalen."

Tegelijk ziet de Europese Centrale Bank (ECB) zich gedwongen om de rente te verhogen. Dit komt op een moment dat de inflatie vooral gedreven wordt door externe factoren en niet zozeer door hoge binnenlandse bestedingen, zoals in de VS. "Hierdoor drukt de rentestijging in Europa de groei sterker dan in de VS, wat gevolgen zal hebben voor de gemiddelde omzetgroei en winstmarges."

Nog wel blootstelling aan Duitsland

Rabobank: "Er is momenteel relatief veel pijn in de koersen van Duitse aandelen verwerkt. In het geval van de-escalatie van de oorlog kunnen Duitse aandelen een sterke opleving laten zien. Om daarvan te kunnen profiteren blijven we in Duitsland belegd, maar dus op beperktere schaal dan voorheen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie