Nieuws

Inflatie on the way down

Actiam gaat ervan uit dat de inflatie zijn hoogtepunt nadert. Vooral in de eurozone zal de inflatie gaandeweg 2022 afnemen. Als dat ook nog eens gepaard gaat met lage looneisen is dat gunstig voor aandelen.

Vermogensbeheerder Actiam gaat ervan uit dat de inflatie in 2022 flink zal dalen. Dat geldt met name voor de eurozone waar de inflatie in november nog 4,9% bedroeg. In de VS (inflatie nu 6,8%) blijft de inflatie op een structureel hoger niveau liggen door krapte op de arbeidsmarkt.

Vraaginflatie 

Actiam onderscheidt twee oorzaken voor de gestegen inflatie: vraag- en aanbodinflatie, waarbij vooral de aanbodinflatie zal dalen.

De vraaginflatie is ontstaan door een gestegen vraag naar goederen gedurende de pandemie. Vooral tijdens de eerste coronagolven kwamen er enkele factoren bij elkaar die dat in de hand werkten.

Ten eerste bleef de werkgelegenheid op een hoog peil, mede vanwege de overheidssteun. Consumenten hadden daardoor genoeg geld om uit te geven. Tegelijkertijd was er door de coronamaatregelen minder vraag naar diensten. Mensen hadden dus extra veel geld over voor allerlei soorten goederen van auto's en fietsen tot computers en bouwmaterialen. Sommige van die goederen waren ook nog nodig om het thuiswerken te faciliteren.

In de loop van 2021 is met het wegvallen van de restrictieve maatregelen ook de vraag naar diensten zoals horeca duidelijk aangetrokken. Toch zitten de prijsstijgingen nog vooral bij goederen. Het lijkt logisch dat de verhouding tussen de prijsstijging van goederen en diensten het komend jaar meer in balans komt, naarmate de maatschappij meer open gaat.

Aanbodinflatie

De coronacrisis heeft gezorgd voor een typische aanbodschok als gevolg van grote schommelingen in de toeleveringsketen. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat in Azië diverse landen een strenge lockdown hebben doorgevoerd. Bovendien schaalden veel producenten hun productie af in anticipatie op de verwachte vraaguitval.

Een van de gevolgen was bijvoorbeeld dat Amerikaanse autoproducenten enorme voorraden aan nieuwe auto’s hebben staan, die nog niet helemaal af zijn doordat er onderdelen missen. In de tussentijd kochten consumenten massaal tweedehandsauto’s, waardoor die prijzen door het dak gingen. De Manheim Used Vehicle Value index staat momenteel 40% hoger dan een jaar geleden.

Aanbod goederen neemt tot

De hamvraag is wanneer het tij gekeerd wordt. Actiam gaat ervan uit dat vooral de aanbodinflatie snel zal afnemen. Dat is ook conform wat andere economen verwachten.

Actiam denkt zelfs dat er een negatief aanbodeffect kan zijn op het prijsniveau als plotseling veel producten (zoals auto’s) tegelijkertijd op de markt komen, ook een aanbodschok dus, maar dan de andere kan op.

Eurzone versus de VS

Op de lange termijn maakt Actiam een onderscheid tussen de VS en de eurozone. Een belangrijke oorzaak voor een langdurige hoge inflatie kan een loon-prijsspiraal zijn, maar daar is in Europa nog niks van te merken.

In de VS ligt dat anders. De geschatte looninflatie gaat daar richting de 5%, waar in de eurozone nog niet eens 2% wordt gehaald. De werkloosheid ligt ondertussen extreem laag in de VS. Alle ruimte dus voor vakbonden om hun looneisen door te drukken.

Een mysterie is nog wel waarom miljoenen Amerikanen de arbeidsmarkt hebben verlaten. Zeker is dat veel ouderen met vervroegd pensioen zijn gegaan, maar over hun beweegredenen is minder bekend. Misschien hebben ze genoeg geld en hebben ze behoefte aan meer vrije tijd. Nader onderzoek is volgens Actiam nodig.

Het heeft in ieder geval extra druk gezet op de lonen. Actiam denkt dat de inflatie in de VS mede daardoor dichtbij de 3% zal blijven, ook als corona is verdwenen.

Wat denkt u?

De betekenis voor aandelen

Op aandelen heeft de inflatie twee belangrijke effecten. Ten eerste hoeft een hoge inflatie niet slecht te zijn voor aandeelhouders zolang de loonkosten niet veel sneller stijgen dan de inflatie. Dat zou namelijk ten koste gaan van de winstmarges, dividenden en investeringen.

Ten tweede is er het risico dat de inflatieverwachtingen structureel stijgen. Dat leidt over het algemeen tot een hogere kapitaalmarktrente, wat negatief is voor aandelen. Het zorgt bovendien voor meer onzekerheid bij consumenten en bedrijven.

Ook Actiam verwacht daarom dat centrale banken langzaam de geldkraan wat dichter zullen draaien, waarbij de Amerikaanse Federal Reserve actiever zal ageren dan de ECB. Dat bleek ook uit de laatste Fed-notulen die gisteren zijn gepubliceerd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie