Nieuws

Nutssector profiteert van klimaatmaatregelen

Groene stroombedrijven zijn het jaar zwak gestart, maar dat is tijdelijk. Dankzij miljardeninvesteringen en dalende kosten zijn de langetermijnvooruitzichten voor deze sector uitstekend.

Het is een turbulent jaar voor beleggers in de energiesector. Olie- en gasbedrijven deden het redelijk goed, terwijl de duurzame energiesector het zwaar had.

Het is de omgekeerde wereld ten opzichte van voorgaande jaren, waarin producenten van groene stroom, windmolens en zonnepanelen het juist uitstekende deden op de beurs. Is er sprake van een trendbreuk?

Correctie normaal

Bobby Chada van Capital Group vindt de koerscorrectie van groene aandelen niet zo gek, maar op de lange termijn kan het bijna niet anders dan dat de groene energiebedrijven zullen outperformen.

“Op de korte termijn maken beleggers zich duidelijk zorgen over een stijgende rente en inflatie. Dat is altijd nadelig voor nutsbedrijven. Daarnaast was er de afgelopen jaren een grote stroom geld naar milieuvriendelijke investeringen. Dat heeft de vrees voor een groene bubbel aangewakkerd."

"Maar op de lange termijn kan het bijna niet anders dan dat de energietransitie de nutssector nieuw leven inblaast. De fundamentals voor Europese, schone energiebedrijven blijven sterk.”

Volgens Chada zijn er drie factoren die nog decennia een positieve impact hebben op de sector:

  1. Dalende kosten van groene energie
  2. Nieuw energiebeleid
  3. Economische stimuleringsmaatregelen

Dalende kosten

Het idee dat groene stroom alleen maar rendabel is dankzij subsidies klopt al lang niet meer. Een van de belangrijkste redenen waarom groene stroombedrijven het de laatste jaren zo goed hebben gedaan, waren dalende kosten. 

Dat geldt op allerlei vlakken. De kosten om zonnepanelen en windmolens te bouwen, zijn elk jaar met dubbele cijfers gedaald en het heeft er alle schijn van dat dit doorzet, zegt Chada. Hij denkt aan 10% tot 15% per jaar.

Dat geldt voor zonnepanelen en windmolens op land en zeker voor offshore windenergie, waar qua schaalvoordelen nog veel te winnen valt. Daar komen in de toekomst de steeds betere accu’s voor stroomopslag en groene waterstof bij. 

Rol van groene waterstof

Groene technologie is deels vergelijkbaar met de chipsector. Halfgeleiders blijken ook steeds kleiner, beter en goedkoper te kunnen worden geproduceerd, terwijl de kwaliteit verbeterd. Hetzelfde geldt voor groene technologie. Er zijn veel leereffecten, zegt Chada.

Het valt nog te bezien welke rol is weggelegd voor groene waterstof. De vooruitzichten lijken goed, vooral voor gebruik in de zware industrie, de scheepvaart en misschien de luchtvaart.

Het is een technologie die nu nog verliesgevend is. Maar, als groene waterstof zich op dezelfde manier ontwikkelt als windmolens, dan kunnen de kosten de komende tien jaar met 75% dalen, zegt Chada.

Het is goed mogelijk dat oude energiebedrijven als Royal Dutch Shell, BP en Total een graantje mee zullen pikken van groene waterstof. Maar Chada maakt zich geen zorgen dat dit ten koste gaat van de nu dominante groene energiespelers zoals Orsted, EDP, Enel, Engie en Iberdrola.

Chada: “Er is plaats genoeg voor iedereen. Bovendien hebben de nu sterke spelers een grote voorsprong die niet zo makkelijk is in te halen.”

Nieuw energiebeleid

In oktober is er weer een internationale klimaatconferentie in Edinburgh, de COP26. Daar zal ongetwijfeld veel gesproken worden over hoe snel landen moeten gaan bij het terugbrengen van hun CO2-uitstoot.

Maar een ding is zeker, sinds het klimaatverdrag van Parijs is er consensus dat we binnen 30 jaar naar een CO2-neutrale wereld moeten. Daarvoor is beleid nodig.

Europa heeft het voortouw genomen, maar de VS en China haken aan. Dat schept een enorme dynamiek omdat landen elkaar niet langer tegenwerken. De energietransitie zal verder gepaard gaan met enorme investeringen. Alleen bij de Europese Green Deal gaat het om zeven biljoen euro tot 2050. De VS en China zullen niet ver achter willen blijven. 

Conjunctuurprogramma’s

Nog los van de verschillende Green Deals krijgt de economie de komende jaren een boost van economische herstelprogramma’s. 

Europa en de VS springen eruit met stimuleringspakketten van honderden miljarden. Zeker in EU ziet het er naar uit dat veel van dat geld (het bekende noodfonds van 750 miljard) richting klimaatvriendelijke projecten gaat. De investeringen in de olie- en gassector nemen ondertussen sterk af. 

Chada denkt dat de eerdergenoemde nutsbedrijven Enel, Endesa, Iberdrola, EDP en Orsted zeker zullen profiteren.

Het Internationaal Energie Agentschap IEA verwacht dat de investeringen in schone energie de som van vijf biljoen dollar kunnen bereiken in 2030, ten opzichte van twee biljoen nu. Het IEA en het IMF denken dat de globale groei hierdoor 0,5% hoger uit kan komen en miljoenen banen kan creëren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen