Nieuws

China op lange termijn aantrekkelijk

De schrik bij beleggers op de Chinese markt zit er goed in. Strengere regels zorgen voor grote koerscorrecties. Toch ziet het er op de lange termijn niet zo slecht uit.

Het gaat de laatste tijd slag-op-slag bij de Chinese hervormingen van het bedrijfsleven. Deze week waren het de casinobedrijven in Macao die het voor de kiezen kregen.

De lokale overheid wil een strenger toezicht op deze miljardenmarkt onder andere om witwaspraktijken tegen te gaan. De overheid neemt anderhalve maand de tijd voor consultatierondes, maar voor beleggers was de boodschap helder: snel wegwezen.

Casinoaandelen met een notering in Hongkong kelderden woensdag met 16% tot 28%. Veel analisten stelden hun verwachtingen naar beneden bij. 

Hoge groei

De schrikreactie van beleggers is een herhaling. Eerder gebeurde hetzelfde bij grote technologiebedrijven als Alibaba en Tencent. De overheid wil zijn grip op het bedrijfsleven vergroten. Maar is dat reden om China voortaan links te laten liggen?

Carlos Casanova, fondsbeheerder bij Union Bancaire Privée, is dat niet van plan. Hij adviseert beleggers naar het grotere plaatje te kijken en dat is voor de lange termijn positief. Hij wijst op vijf thema’s die belangrijk worden voor de komende vijf jaar:

  1. Het is de verwachting dat China in 2025 de status zal hebben bereikt van een land met hoge inkomens.
  2. De economische groei zal in toenemende mate worden bepaald door binnenlandse consumptie.
  3. De Chinese overheid zet hoog in op innovatie.
  4. Om aan de klimaatdoelen te voldoen zijn grote investeringen nodig.
  5. Structurele hervormingen zijn positief voor de binnenlandse obligatie- en aandelenmarkt.

Vijfjarenplan 2021-2025

Al deze thema’s speelden een rol op het jaarlijkse partijcongres in maart, dat dit keer extra belangrijk was vanwege de start van het nieuwe vijfjarenplan 2021-2025.

Is dat belangrijk? "Ja", zegt Casanova, want langetermijnplanning mag in het Westen dan een slechte naam hebben, de Chinezen zweren erbij en de laatste decennia kwamen hun plannen bijna altijd uit.

Casanova ziet geen reden waarom dat dit keer anders zal zijn.

High-income country

De Chinese overheid heeft zich voorgenomen minder rigide om te springen met jaarlijkse groeidoelstellingen. Het mag ook wel eens een jaar wat meer zijn of wat minder dan vooraf gepland, maar een ding wil president Xi wel bereiken.

Dat is de status van high-income country in 2025 en daar is volgens Casanova een gemiddelde groei van het bbp voor nodig van 4,5% tot 5%.

Het inkomen per hoofd van de bevolking gaat dan in 2025 richting de 13.000 dollar per jaar. Verder heeft de Chinese overheid zich ten doel gesteld om vóór 2035 Zuid-Korea qua inkomen per hoofd te hebben ingehaald. Dat betekent dat de groei ook na 2025 hoog moet blijven.

Consumptie

China is al een tijdje bezig met een omslag van een op handel gebaseerde economie (export driven) naar een gericht op binnenlandse consumptie.

Dit beleid zal zeker worden doorgezet. Dat is uiteraard gunstig voor bedrijven die spullen maken bestemd voor de Chinese markt, van ijskasten tot elektrische auto’s en verzekeringen. 

Innovatie

Een van de absolute speerpunten van het veertiende vijfjarenplan is op te klimmen langs de waardeketen. China wil meer hoogwaardige producten maken voor de eigen bevolking én de export.

Dat uit zich onder andere in een stijging van het R&D-budget met 7% per jaar. Als percentage van het bbp komt dat neer op 2,7% van het bbp in 2025. De verwachting is dat dit daarna nog verder wordt opgevoerd tot boven de 4%, want pas dan wordt Zuid-Korea geëvenaard. De VS zitten op 2,9% en Japan op 3,3%. In de EU lag dit percentage in 2019 op 2,1%.

Er zijn een aantal sectoren die zeker zullen profiteren volgens Casanova. Dat zijn halfgeleiders (China wil net als Europa zelfvoorzienend worden), 5G-netwerken, slimme steden, farmacie en biotechnologie.

Klimaat

China groeit snel, wat betekent dat er meer energie wordt verbruikt en meer CO2 wordt uitgestoten. Die trend moet vóór 2030 zijn doorbroken. De Chinese overheid denkt dit te realiseren door een efficiënter energieverbruik en meer groene stroom.

Vooral dat laatste wordt nog een hele uitdaging omdat China zwaar leunt op kolenstroom. Zeker is dat ook hier nog vele jaren enorme investeringen nodig zijn. Altijd interessant voor beleggers, want de Chinese staat zal dat geld ergens vandaan moeten halen.

Structurele hervormingen

Ten slotte zijn er volgens het vijfjarenplan een hele reeks structurele hervormingen nodig waaronder een betere verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen bij bedrijven, terugbrengen van de overcapaciteit in de industrie en het wegwerken van het overschot op de huizenmarkt.

Een van de moeilijkste hervormingen is bedrijven minder afhankelijk maken van bankleningen en meer van bedrijfsobligaties en aandelenkapitaal.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen