Nieuws

China: Zelfstandig of onderdeel van?

Chinese aandelen zijn de afgelopen jaren steeds zwaarder gaan wegen in de Emerging Markets index. Dit roept de vraag op of het inmiddels verstandiger is om China als een zelfstandige regio te onderscheiden. Eelco Ubbels van Alpha Research is nog niet overtuigd.

In de laatste tien jaar hebben EM Equities minder gerendeerd dan MSCI World. De MSCI World in dollars rendeerde de afgelopen 10 jaar 11,8% jaarlijks, terwijl de Emerging Markets Index op 7,3% bleef steken, wat een significant verschil van 4,5% oplevert. Maar dat was vroeger. Wat brengt de toekomst? Wat zijn de verwachtingen voor Chinese aandelen?

Een groot verschil in verwacht rendement voor de aankomende tien jaar tussen Chinese aandelen en Emerging Markets aandelen zou een belangrijke reden kunnen zijn om China te ontkoppelen van de rest van de opkomende markten.

Wisdom of the crowds

Geen professionele belegger ontkomt eraan aan om forecasts te maken. Geïnspireerd door het boek The Wisdom Of Crowds van James Surowiecki (2004) doet Alpha Research al vanaf 2012 research voor tactische assetallocatiebeslissingen én brengt het de verwachte rendementen in kaart.

Van de 40 rapporten waar we toegang toe hebben, kregen we slechts vijf capital market assumptions voor China in beeld. Alleen Aon, BlackRock, J.P. Morgan, PineBridge en Research Affiliates hebben de moeite genomen om de beursverwachtingen voor China te schetsen. Van deze vijf rapporten is het gemiddelde, laagste en hoogste verwachte rendement voor China genomen. Voor de opkomende markten als geheel gebruikten we alle rapporten. Dit is de uitkomst:

 

We kunnen concluderen dat China een iets hogere gemiddelde expected return heeft dan EM, maar het verschil tussen China (7,60%) en EM (7,40%) is klein. Maar als we kijken naar de te verwachte rendementen voor de MSCI World, dan komen we uit op 5,8%. Kortom, voor de komende 10 jaar zou het wel eens verstandig kunnen zijn om ver weg naar rendement te zoeken dan dichter bij huis.

China is wel groot

Op dit moment wordt er helaas nog te weinig naar China apart gekeken, want een groot aantal rapporten geeft alleen cijfers en voorspellingen over de brede Emerging Market index. Door het verwaarloosbaar kleine verwachte rendementsverschil en de relatief geringe aandacht voor China als een stand alone-regio lijkt het nog te vroeg om China een status aparte te geven. De keuze voor Emerging Markets als geheel is logischer, waarbij professionele beleggers wel kunnen nadenken om Chinese aandelen extra aan te zetten.

De invloed van China op de wereldeconomie zal groeien, en daarmee de impact op de aandelenmarkten uit dit land. Vanuit die gedachte is een allocatie speciaal naar China op den duur onontkoombaar.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie