Nieuws

Groene waterstof is de olie van de duurzame energietoekomst

De Amerikaanse vermogensbeheerder VanEck verwacht dat groene waterstof een zeer belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie die een CO2-neutrale wereld binnen bereik brengt.

De meningen over waterstof lopen nogal uiteen. Sommige energie-experts zien het nut er niet van in, omdat er nogal wat energie verloren gaat bij het omzetten van stroom naar waterstof (en terug). Anderen denken dat dit een probleem is dat prima opgelost kan worden. Bovendien is een CO2-neutrale wereld zonder waterstof onmogelijk, zeggen deze waterstofbelievers.

Zoals altijd, valt er voor beide argumenten wat te zeggen. Feit is dat overheden veel investeren in waterstof. Vooral in Europa wordt groene waterstof - waarbij bijvoorbeeld wind- of zonne-energie wordt omgezet in waterstof - als een belangrijke bouwsteen gezien voor het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Maar ook in Japan, Australië en (sinds kort) de VS is er een groeiende aandacht voor waterstof.

Exponentiële groei

Dat heeft er toe geleid dat een brede consensus verwacht dat de waterstofproductie de komende decennia exponentieel zal groeien. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) gaat bijvoorbeeld uit van een groei van 0,55 miljoen ton dit jaar naar 7,9 miljoen ton in 2030. Andere onderzoeken komen bij de energiemix in 2050 uit op een waterstofaandeel van tussen de 13% en 24%.

Dat is de reden waarom de Amerikaanse vermogensbeheerder Van Eck hooggespannen verwachtingen heeft voor bedrijven actief in deze sector. Dat zijn uiteraard de waterstofproducenten en de bedrijven die het opslaan en vervoeren. Maar ook bedrijven die elektrolyse-apparatuur bouwen en brandstofcellen staan in de picture.

Kort gezegd, wordt met elektrolyse-apparaten water omgezet in waterstof (H2) en zuurstof (O), terwijl met brandstofcellen dat proces wordt omgekeerd.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Kosten moeten wel omlaag

Van Eck wijst er wel op dat investeren in waterstof niet zonder risico is. Er zijn nog een aantal hordes te nemen, totdat het echt een groot succes kan worden.

Ten eerste moet er genoeg groene stroom beschikbaar zijn. Nu wordt waterstof vaak nog gemaakt met stroom uit kolencentrales (grijze waterstof) of uit met gas of biomateriaal gestookte centrales (blauwe waterstof). Vooral grijze waterstof wordt als zinloos ervaren, omdat de CO2-uitstoot dan niet omlaag gaat.

Ten tweede moeten de kosten omlaag. Zeker voor het produceren van groene waterstof geldt dat het gat met fossiele brandstoffen nog te groot is.

Eeven geduld aub

Van Eck verwacht echter dat het probleem van de kosten zal worden opgelost. De vermogensbeheerder ziet parallellen met groene stroom. Zo was het tien jaar geleden nog ondenkbaar dat er windmolens op zee zouden worden gebouwd zonder subsidies, terwijl dat nu geen probleem meer is.

De algemene verwachting is verder dat waterstof niet overal voor zal worden gebruikt. Het zal waarschijnlijk gaan om de zware industrie, scheepvaart en misschien ook om transport over de weg. Vliegtuigbouwers zijn inmiddels ook bezig om te kijken of waterstof kerosine kan vervangen.

Nederlandse link

Nog een leuk weetje over Van Eck is dat er een link is met een Brits-Nederlands bedrijf dat zich momenteel trouwens ook bezighoudt met waterstofproductie: Royal Dutch Shell.

De huidige ceo – Jan van Eck – stamt af van Nederlandse immigranten. Zijn opa, Jan Carel van Panthaleon van Eck, emigreerde begin twintigste eeuw naar de VS om daar voor Shell de Amerikaanse tak op te zetten.

Diens zoon, John, richtte in de jaren zestig het eerste goudfonds van de VS op en had daarmee groot succes toen de goudstandaard - de vaste wisselkoers van de dollar met goud - begin jaren ’70 werd afgeschaft.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie