Nieuws

China dendert door

Technologische vooruitgang en een groeiende middenklasse zijn uitstekende voorwaarden voor een Chinese economische langetermijngroei van rond de 5%. Chris Kushlis van T. Rowe Price prijst daarnaast de voorspelbaarheid van de Chinese economie.

Echt lekker gaat het niet met de internationale betrekkingen tussen China en de rest van de wereld. Er lijkt geen einde te komen aan de strijd over intellectueel eigendom, oneerlijke concurrentie, afschermen van de eigen markt en het schenden van mensenrechten. Economisch zijn dat natuurlijk remmende factoren. 

Toch lijkt het de nieuwe supermacht amper te deren. Alles wijst erop dat China als een van de sterkste economieën uit de coronacrisis is gekomen. Daar zijn bovendien geen enorme steunpakketten van overheid en centrale bank voor nodig geweest.

5% groei op lange termijn

Dat laatste is een van de redenen waarom Chris Kushlis van T. Rowe Price zo positief is over China. Hij verwacht dat de economische groei zal opveren van 2,3% in 2020 naar 8% tot 9% dit jaar, om vervolgens langzaam af te koelen naar 6% en later 4% tot 5%.

Dat is volgens Kuhslis een lange-termijngroei die past bij een ontwikkeld land, wat China in steeds meer opzichten is. Hij wijst bijvoorbeeld op de groeiende stedelijke bevolking en de steeds welvarendere middenklasse. Ook de stijgende aandacht voor natuur en milieu is typerend, alsmede de grotere productie voor binnenlands verbruik in plaats van de export.

High-tech 

Dan is er nog de technologische vooruitgang. Volgens Kushlis wordt China nog te veel gezien als een dief die overal knowhow steelt en het dan in eigen land kopieert. Dat zal vast wel eens gebeuren, maar op veel terreinen loopt China ook voor. Denk aan 5G, kunstmatige intelligentie, mobiel bankieren en robotica. 

Some believe that China is just mimicking U.S. companies, with Alibaba and Tencent as the eBay and Facebook of China. However, we believe this does not reflect the reality, with  these companies leading the way in many fields.

Toekomstvisie  

China wordt vaak verweten dat het niet-transparant is, maar ook hier heeft Kushlis bezwaar tegen. Sterker, China is door zijn vijfjarenplannen misschien wel een van de meest voorspelbare landen ter wereld.

De Chinezen zetten al jaren stippen op de horizon en halen die meestal ook. In het plan voor 2025 staat bijvoorbeeld dat er wordt gestreefd naar het zijn van "een ontwikkeld land” in 2035 met dan dus dezelfde standaards als het Westen.

Verder verschuift de focus naar de binnenlandse vraag. China moet in 2060 CO2-neutraal zijn, waarbij in 2035 de helft van de auto’s elektrisch moet zijn.

Tegenslagen horen erbij

Dit betekent niet dat het eenvoudig zal worden alle gestelde doelen te halen. Elk land beleeft zijn ups-and-downs, dat geldt ook voor China. Een aantal problemen die ook de komende jaren hoog op de agenda staan, zijn de vergrijzing, handelsoorlogen, hoge schulden en afnemende groei van de arbeidsproductiviteit.

Maar per saldo wegen die factoren niet op tegen de drijvende krachten achter China’s opmars in de wereld, aldus Chris Kushlis.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus