Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Hoe gaan assetmanagers het nieuwe jaar in? Waar zien zij de beste kansen? Eelco Ubbels van Alpha Research presenteert de nieuwste beleggingsconsensus, waarbij hij dieper ingaat op de meningen over de aandelenregio's Europa en Azië-Pacific zonder Japan.

Eelco Ubbels van Alpha Research analyseerde ook dit jaar de beleggingsrapporten van meer dan 50 assetmanagers. Dat leidde elke maand tot een nieuwe beleggingsconsensus.

Ondanks de ferme sell-off in maart bleven assetmanagers dit jaar vooral positief over aandelen, cash en grondstoffen. Dat is in onderstaande tabel duidelijk te zien.

Als de bar wit is, dan wijst dat op een stijging van de positieve visies in het afgelopen jaar. Als de bar zwart is, dan is de opinie juist minder geworden. Over aandelen, obligaties en grondstoffen werden asstetmanagers in 2020 dus positiever. Over cash en vastgoed niet.

Creditallocatie
Ondanks ultra lage rentes en krapper wordende spreads waren assetmanagers afgelopen jaar niet bijzonder negatief over obligaties.

In de zoektocht naar positieve rentes kwamen beleggers al snel uit bij bedrijfsobligaties, al dan niet kredietwaardig en schuld uit de opkomende markten. Credits en high yield- obligaties mogen zich de laatste maanden op meer koopaanbevelingen verheugen, terwijl het enthousiasme voor emerging market debt juist afneemt.

Desondanks is EMD nog altijd de meest favoriete obligatiecategorie. De verzwakking van de dollar heeft met name de interesse in opkomende schuld genoteerd in lokale valuta aangewakkerd.

Lees ook: Waarde dollar zal zeker dalen

Positievere adviezen voor staatsobligaties hebben niet geleid tot een koopaanbeveling. Sterker, deze beleggingscategorie gaat ook dit jaar in met een duidelijk verkoopadvies.

Regio-allocatie
Opkomende marktern, VS en Azië Pacific zonder Japan zijn de aandelenregio's waar assetmanagers het meest van verwachten. Het enthousiasme over Amerikaanse aandelen is de laatste maanden wel afgenomen. Over Europa en Japan zijn de meningen wel positiever geworden.

Van alle regio's staat Europa onverminderd op de laagste plaats. Waarom? Daar gaat Eelco Ubbels in de rest van het artikel dieper op in. Ook vertelt hij meer over de kansen van aandelen Azië-Pacific zonder Japan.De magere vooruitzichten voor Europa in 2021

2020 is een matig jaar geweest voor Europese aandelen. Op 18 december sloot de MSCI Europe (in euro’s) -5,9% year-to-date, tegen +3,7% voor de MSCI World. Zoomen we nader in op Europa, dan zien we wel grote verschillen tussen de landen, mede door valutaschommelingen.

Britse aandelen schreven dieprode cijfers (-22,8%), de Deense beurs straalde juist (+29,25%). Heel Scandinavië deed het trouwens goed met +13,9% voor aandelen.

Echter, assetmanagers analyseren Europa als geheel en dat leidt uiteindelijk tot een neutraal oordeel.

Beleggers vinden Europese aandelen traditioneel minder aantrekkelijk dan Amerikaanse. De regulering is in Europa strikter, de markt meer versnipperd en de arbeidsmarkt minder flexibel.

Aan de andere kant heeft de Europese aandelenmarkt kenmerken die juist in een fase van economisch herstel voordelen bieden. De Europese beurzen kennen relatief veel noteringen van banken en cyclische bedrijven.

Maar komt dat economische herstel er ook? BMO Global Asset Management verwacht pas op langere termijn een volledig herstel dat de meer op waarde georiënteerde Europese aandelen ten goede zou kunnen komen.

BMO houdt Europa daarom voorlopig op onderwogen. Ook Aberdeen Standard Investments staat geenszins te springen om Europese aandelen te kopen.

"De Europese aandelenmarkt heeft kenmerken die juist in een fase van economisch herstel voordelen bieden"

Een aantal assetmanagers, zoals BlackRock en KBC, kijkt de kat uit de boom. Volgens hen vormen de nieuwe lockdowns een hindernis naar een snel herstel. Zij hebben op de aandelenregio Europa een houdadvies geplakt.

Optimisme

Positief over Europa zijn daarentegen LGT Capital Management, Schroders, AXA IM en J.P. Morgan AM. LGT Capial Management ziet weliswaar recessierisico’s, maar is tegelijk niet blind voor het stijgende momentum en verwacht dat de pandemie een gelimiteerde impact heeft op sommige segmenten binnen de dienstensector.

Schroders: “Ondanks de onzekerheid over fiscale coördinatie hebben wij onze weging in Europa verhoogd door het nieuws over de effectiviteit van het Covid-19 vaccin."
Volgens J.P. Morgan AM is de fiscale verruiming en de cyclische samenstelling van de Europese aandelenindex juist aantrekkelijk.

ESG over het hoofd gezien

Wat opvalt, is dat de vijf grootste assetmanagers weinig tot geen aandacht aan de factor ESG besteden, een belangrijk pluspunt van de Europse markt versus de Amerikaanse. Meer dan in andere regio’s onderschrijven Europese overheden en bedrijven de klimaatdoelen van Parijs.

Dit standpunt maakt investeren in Europese aandelen aantrekkelijk voor beleggers die strenge ESG-eisen stellen. Ook omdat zij verwachten dat duurzame beleggingen uiteindelijk beter presteren dan niet-duurzame keuzes.

De mooie kansen van Azië-Pacific zonder Japan

Een analyse van de researchrapporten laat zien dat 38% van de assetmanagers positief is over Asia-Pacific zonder Japan is, een meerderheid van 54% is neutraal en 8% adviseert om de regio te onderwegen. In de loop van het jaar is de consensus steeds positiever geworden.

In mei was het oordeel nog neutraal met 22% positieve adviezen. De vijftien grootste beleggingshuizen zijn overigens beduidend minder enthousiast.

Van de top-15 zijn LGT Capital Management, Schroders, BlackRock en Barclays de assetmanagers die de regio overwegen.

BlackRock is het meest uitgesproken: “China en een aantal andere Aziatische landen hebben het beter gedaan met het inperken van het virus dan de rest van de wereld. Azië Ex-Japan is ook verder in het economisch herstel."

Lees ook: Alle ballen op China

Nee, verkopen

KBC gaat uit van ingeperkte regio Azië Pacific. Japan en China doen niet mee. Het advies van KBC is negatief. Volgens het Belgische beleggingshuis zijn Singapore en Hongkong tegen de achtergrond van bijvoorbeeld de handelsoorlog tussen China en de VS te afhankelijk van de Chinese economie.

Over Australië zegt KBC: “De vertrouwensindicatoren in Australië daalden net als in de rest van de wereld. De grondstoffensector heeft te kampen met een daling van de uitvoer."
Aberdeen Standard Investments daarentegen vindt de regio Pacific ex-Japan te veel afhankelijk van financials en heeft de regio om die reden op een verkoop gezet.

China bepaalt

SEB, AXA IM, Columbia Threadneedle, Northern Trust, JP Morgan, ING Investment Office, Candriam, Franklin Templeton en BMO zijn allemaal assetallocators met een neutraal advies. De meerderheid legt niet uit waarom en dat is natuurlijk jammer.

Candriam: “China is als eerste hersteld van de COVID-crisis en heeft de potentie voor stimulus. Er zijn solide bedrijven en sectoren (online diensten, infrastructuur en gezondheidzorg). Wel kleven er risico’s aan de spanning tussen de VS en China."

Candriam is positief over Taiwan, (semiconductors) en over Korea vanwege de combinatie van kwaliteit en waarde (financiële bedrijven) en groei (tech, gezondheidzorg).

Lees ook: Pas op! Daar komt Azië

Samenvattend: Het is China dat het oordeel over de regio vooral bepaalt. Veel landen uit de regio zijn goed uit de crisis gekomen. Op financials na hebben sectoren als gezondheid en tech in 2020 goed gepresteerd. Het grote zorgpunt blijft de aanhoudende spanning tussen de Verenigde Staten en China.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Assetallocatie